impact polska

Impact Polska

Od 1997r. wspieramy organizacje na rynku polskim w przeprowadzaniu zmian oraz wzmacnianiu przywództwa.

Od 37 lat na świecie a od 20 w Polsce projektujemy unikatowe, dostosowane do potrzeb rozwiązania dla organizacji, które chcą się rozwijać i zmieniać w odpowiedzi na nowe, globalne trendy i wyzwania. Pracujemy z klientami zarówno na poziomie strategii rozwoju ludzi jak i strategii rozwoju organizacji – integrując ze sobą te obszary.

Doświadczenie wielu lat pracy z organizacjami pokazało nam, że jeśli pojawia się potrzeba lub chęć zmiany, bez względu na to, czego ona dotyczy (poprawy wydajności, elastyczności, zaangażowania, innowacyjności, zarządzania talentami, wydajności średniego szczebla zarządzania, zmiany kulturowej itp.), to jej sukces zależy zawsze od tego samego – skutecznych  działań przywódczych każdej osoby, wszędzie i w każdym momencie. Skupiamy się w szczególności na zmianie zachowań i rozwijaniu zdolności jednostek do podejmowania takich działań, a tym samym rozwijaniu przywództwa. To te działania budują organizację, dla której warto pracować, w którą warto zainwestować i której warto być klientem lub partnerem.

Współpracujemy z zespołami w Polsce i na całym świecie, kierując się zasadami odpowiedzialnego biznesu i przyczyniając się do budowania kultury opartej na działaniach przywódczych. Jako firma globalna posiadamy szerokie doświadczenie w obszarze zmian organizacyjnych, zaś wieloletnia działalność na rynku Polskim pozwala nam doskonale rozumieć lokalną specyfikę.

Sami jako organizacja nie tylko doradzamy innym firmom, jak się rozwijać – ale chcemy dawać przykład. Nieustannie dostosowujemy się do zmieniającego się świata i integrujemy zmianę jako część naszej strategii. Regularnie zdobywamy nagrody jako "Idealne miejsce do pracy” (Great Place to Work) i jesteśmy dumni z naszej reputacji postrzegania naszej firmy jako odpowiedzialnej organizacji.

Kontakt

UI. Batalionu Miotła 20 01-366 Warszawa Tel: +48 2266 59676, E: [email protected]

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Maria Skłodowska-Curie