Skip to main content

Rozwiązania

Zarządzanie zmianą

Nie można zmienić organizacji bez dokonania zmian w ludziach. Dzięki Impact zarządzanie zmianą okaże się zmianą dla wszystkich, ponieważ im ludzie lepiej zrozumieją powody zmiany, tym większą wezmą odpowiedzialność za jej wprowadzenie.

Image
Colorful forest from above

Organizacje się nie zmieniają, tylko ludzie

Tylko jedna na trzy inicjatywy zarządzania zmianą kończy się pomyślnie. Większość z nich kończy się niepowodzeniem, ponieważ traktują zmianę tak, jakby była cechą organizacyjną. Tymczasem zmiana wychodzi wprost od ludzi.

Trwały sukces osiągają organizacje, które dostrzegają, że zmiana jest procesem uczenia się — ludzie uczą się pracować w inny sposób lub uczą się wykonywać inną pracę.

Im większe jest zaangażowanie, zrozumienie i akceptacja celu organizacyjnego, powodów zmiany i oczekiwań, tym bardziej ludzie będą chcieli wziąć osobistą odpowiedzialność za przyszłość organizacji. Zrównoważona zmiana następuje, kiedy buduje się kulturę uczenia się, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, daje im możliwość wypowiedzenia się i umiejętności potrzebne do uczenia się i wprowadzania innowacji. Ludzie stają się odpowiedzialni za to, co tworzą — jeśli są zaangażowani w tworzenie kultury, będzie ona kwitła.  

Konsultujemy, pytamy, a dopiero potem proponujemy rozwiązanie. Aby inicjatywa zmiany zakończyła się sukcesem, poszczególne osoby muszą czuć się zestrojone z jej celem, aby chciały wziąć osobistą odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany.   

Zanim zaproponujemy rozwiązanie, zaczynamy od programu konsultacyjnego, który pozwoli nam zrozumieć wyzwania Twojej organizacji. Następnie pytamy, analizujemy i oceniamy. Po zebraniu informacji jesteśmy gotowi zaproponować indywidualne rozwiązanie w zakresie uczenia się przez doświadczenie, które zaangażuje Twoich pracowników w proces i zapewni trwałą zmianę w Twojej organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

W naturze zmiana jest stałym i niezbędnym zjawiskiem. Zostań naszym partnerem, a zmiana transformacyjna w Twojej organizacji będzie częścią jej natury. Skorzystaj z poniższych linków, aby dowiedzieć się, o naszej współpracy z klientami na ich drodze do zmiany organizacyjnej. 

Image
Human

Historie klientów i artykuły o zmianie

Zmiana

Zmiana kultury organizacyjnej: Zaangażuj kluczowych graczy

Kogo i w jakiej kolejności powinniśmy zaangażować, gdy przeprowadzamy transformacje kulturowe? To pytanie bardzo często pojawia się na początku naszych rozmów w organizacjach. Odpowiedź jest dosyć...

Czytaj dalej

Zmiana

Zmiana kultury organizacyjnej: Znaczenie wiary

Obecna wiedza i doświadczenia o kształtowaniu nowych nawyków, budowaniu motywacji ludzi do zmiany, czy dzieleniu się władzą, potwierdza, że zmiany są możliwe. Jednakże, osiągnięcie trwałej zmiany...

Czytaj dalej

Zmiana
Zespoły

Zmiana kultury organizacyjnej a praca hybrydowa

Transformacja kultury organizacyjnej to ogromne wyzwanie, które może zrodzić wiele pytań i wątpliwości. Czy realizacja celów będzie możliwa pomimo upowszechnienia się hybrydowego modelu pracy w firmie...

Czytaj dalej

Change Management
Transformational Leadership

’Leading the Way’ Wsparcie transformacji w Co-op

Wsparcie transformacji w Co-op.

Przeczytaj Case Study

Transformational Leadership

Transformacja kultury przywództwa w PLAY

Wdrażanie modelu kompetencyjnego

Przeczytaj Case Study

Change Management
Transformational Leadership

Transformacja kulturowa w RAS Polska

Kompleksowy program wspierający transformację kulturową

Przeczytaj Case Study