Skip to main content

Rozwiązania

Impact pomaga organizacjom mierzyć się ze złożonymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi przez odkrywanie, wzmacnianie i uwalnianie ludzkiego potencjału.

Orange waving rocks

Strategia biznesowa bliska ludziom

Pracujemy na pograniczu budowania zdolności przywódczych i rozwoju osobistego, wprowadzania zmian  i zrównoważonych innowacji. Nasze metody są zorientowane na działanie i koncentrują się na wynikach, pomagając organizacjom i zespołom w realizacji ich wizji i planów.

Nasze podejście zorientowane na człowieka dotyczy procesu uczenia się — ludzi, którzy uczą się pracować inaczej lub wykonywać inną pracę. Skupiamy się na zmianie kultury i budowaniu zaangażowania, tak aby ludzie czuli się prawdziwie odpowiedzialni za to, co tworzą.  

Unikalna metoda uczenia się przez doświadczenie została udoskonalona w ciągu ponad 40 lat współpracy z wiodącymi organizacjami klienckimi, trenerami i naukowcami z całego świata. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach poniżej.