Skip to main content
Talenty

Jak dbać o talenty w firmie?

Jak dbać o talenty w firmie?
Share this article:

Sukces organizacji jest wypadkową kompetencji i zaangażowania jej pracowników. W związku z tym zarządzanie talentami w firmie jest niezwykle ważne w kontekście nie tylko ciągłości pracy operacyjnej, ale i przewagi konkurencyjnej. Jak prawidłowo dbać o kluczowych pracowników w organizacji?

Czym jest talent?

Talem w organizacji to pojęcie, które można rozumieć dwojako. Po pierwsze, będzie to osoba - nietuzinkowy pracownik, który w danej dziedzinie osiąga świetne wyniki, przez co staje się kluczowym specjalistą w swoim obszarze. Po drugie, talentem możemy nazwać wybraną umiejętność, którą ma każdy z pracowników, bez wyjątku. Będzie to kompetencja, która przynosi wybranej osobie satysfakcję i jest korzystna dla organizacji.

Jak zarządzać talentami?

Bez względu na to, jak definiujemy to pojęcie, kluczowe w zarządzaniu talentami w organizacji jest znalezienie balansu pomiędzy potrzebami firmy a wymaganiami pracownika. W związku z tym zarządzający muszą wyznaczyć pewną zdrową granicę, której “gwiazdy” w zespołach przekraczać nie mogą. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia, jak i np. forsowanych pomysłów czy wpływu na innych pracowników. Czasami może wydawać się, że najlepszym pracownikom łatwiej wybacza się odstępstwa od normy (np. w kulturze osobistej), co jednak nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem dla organizacji, która stawia na ludzi. Empatia i poszanowanie każdego współpracownika musi obowiązywać absolutnie wszystkich, bez względu na to, jaką pozycję formalną lub nieformalną zajmują.

Ważne jednak, aby rozpoznawać potrzeby osób wyróżniających się w firmie i inwestować w ich rozwój. Może on mieć różnorodną formę - od stawiania wymagających zadań czy awans w hierarchii, po specjalne programy rozwojowe. Kluczowe w tym wypadku jest przede wszystkim uwolnienie decyzyjności i samodzielności pracowników. Nawet najlepszy specjalista nie będzie mógł urzeczywistnić swojego potencjału, jeśli jego akcje będą blokowane przez przedłużające się procedury czy decyzje przełożonych. Ponadto talenty w organizacji to osoby, które bardzo negatywnie reagują na próby mikrozarządzania. Rolą liderów jest wówczas jedynie wskazywanie kierunku i udzielanie feedbacku, ponieważ pracownik ten nie wymaga szczegółowego wyjaśniania charakteru swoich zadań czy wskazówek. Nadmierna kontrola będzie przynosiła negatywne skutki i jest zaprzeczeniem dobrego zarządzania talentami w firmie.

Środowisko rozwojowe sprzyja talentom

Budowanie sukcesu firmy, mimo ogromnego udziału technologii i automatyzacji, nie może obejść się bez wkładu ludzkiego. Pracownicy jednak nie mogą doskonalić i poszerzać swoich kompetencji bez obecności środowiska rozwojowego. Należy przez nie rozumieć takie miejsce pracy, w którym jest obecna kreatywna przestrzeń, gdzie każde zdanie jest szanowane. Ponadto środowisko rozwojowe promuje wspomnianą już samodzielność pracowników. Wiąże się z tym odpowiedzialność, którą naturalnie ludzie muszą wziąć na siebie. Nie zmienia to faktu, że środowisko rozwojowe jest otwarte na popełnianie błędów i wyciąganie wniosków. W ten sposób organizacje wspierają talenty w swoich szeregach i tworzą lepsze warunki dla każdego pracownika.