Skip to main content

Rozwiązania

Rozwój zespołów

Nie ma dwóch takich samych zespołów, ale możesz wyposażyć je w narzędzia, sposób myślenia i zdolności, które zapewnią im maksymalną produktywność.  

Image
Turquoise river delta

Lepsi razem

U podstaw wszystkich wyników organizacyjnych leży zdolność jednostek do efektywnej współpracy. Samo połączenie zdolnych ludzi w zespół nie zapewnia wysokoefektywnej kultury współpracy.   

Impact postrzega budowanie zespołów jako integralny element budowania organizacji bardziej zorientowanych na ludzi. Współpracujemy z klientami w celu podnoszenia efektywności kluczowych zespołów oraz budowania kultury efektywnej pracy zespołowej na wszystkich poziomach organizacji.   

Wszystkie zespoły składają się z unikalnych jednostek. Wszystkie zespoły są tworzone w określonym celu. Nie ma dwóch takich samych. W pracy z Tobą wykorzystamy nasze unikalne podejście i zaczniemy od prostego pytania:

Czego potrzebuje ten zespół, aby osiągnąć swój cel?

Nasze doświadczenie wskazuje, że odpowiedź na to pytanie skrywa sześć powiązanych ze sobą czynników, które identyfikujemy w naszym modelu budowania efektywności zespołu — Team Performance Model. Oceniamy, jak funkcjonuje Twój zespół, korzystając z opracowanego przez naszych ekspertów narzędzia Team Performance Inventory. Następnie pracujemy z Twoim zespołem nad budowaniem podstawowych zdolności każdej osoby do działania w grupie.

Team Performance Inventory to narzędzie diagnostyczne, które zapewnia dokładną analizę wyników zespołu. Wykorzystując ankietę online, przeprowadza kompleksową i zbiorczą analizę samooceny zespołu pod kątem sześciu kluczowych domen działania.   

Wirtualne środowisko pracy wymaga coraz częściej nowych umiejętności pracy w zespole. Budowanie zaufania i poprawa komunikacji w celu zwiększenia efektywności i produktywności jest ważniejsza niż kiedykolwiek. 

  

W Impact pracujemy z zespołami zdalnymi i hybrydowymi, aby pomóc im osiągnąć sukces w nowej rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że za każdym razem, gdy do zespołu dołącza nowa osoba, zespół się zmienia. Dostosowujemy się do potrzeb zespołów i tworzymy unikalne procesy uczenia się przez doświadczenie, zarówno wirtualne, jak i hybrydowe.  

Podstawowe zdolności wysokoefektywnych zespołów  

  • Zgranie z Otoczeniem to świadomość potrzeb kluczowych interesariuszy, będąca fundamentem efektywnych relacji i komunikacji.  
  • Wspólny Cel, który jest jasny, angażujący i przejrzysty.  
  • Uzgodnione Podejście do wspólnej pracy, które jest zrozumiałe dla wszystkich.  
  • Wartościowe Rozmowy i umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań oraz uczenia się od siebie nawzajem.  
  • Efektywne Relacje w całym zespole, w tym prowadzenie trudnych rozmów.  
  • Nastawienie na Rozwój i stałe doskonalenie, które jest podzielane przez cały zespół.  

Historie klientów i artykuły o zespołach

Team Development
Transformational Leadership

Wdrażanie kultury zarządzania Toyota Way

Program rozwojowy dla Kierowników Sekcji

Przeczytaj Case Study

Team Development

Rozwój i integracja zespołu Top Team Stryker

Proces rozwojowy zespołu z elementami CAL

Przeczytaj Case Study

Team Development

Projekt wzmacniający jakość pracy zespołu w Motorola

Podróż w kierunku zespołowości

Przeczytaj Case Study

Zmiana
Zespoły

Efektywność pracy a opór zespołów przed zmianami organizacyjnymi

Efektywność pracy to Święty Graal dla wielu organizacji. Firmy zmieniają się i usprawniają, aby możliwe jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w ludziach i sprawnie realizować cele biznesowe...

Czytaj dalej

Zespoły

Team Development w praktyce, czyli jak rozwijać zespoły?

Rozwijanie zespołu (team development) w organizacji to budowanie sukcesu firmy w skali mikro. Powodzenie na tym etapie daje większą szansę na efektywne wprowadzanie zmian, transformację kulturową czy...

Czytaj dalej

Zmiana
Przywództwo
Zespoły

Zarządzanie zespołem w hybrydowym modelu pracy

Hybrydowy model pracy na stałe zadomowił się w polskich i międzynarodowych organizacjach. To już nie benefit, a rzeczywistość, która stawia przed zarządzającymi wyzwania. Jak skutecznie przewodzić...

Czytaj dalej