Skip to main content

Rozwój przywództwa w dobie transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Usługi Finansowe
Rozwiązania
Change Management
Digital Learning

Kontekst

Santander przeprowadził innowacyjny 12-miesięczny program, wzmacniający wśród liderów kompetencje kluczowe w implementacji szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych. Impact przeprowadził w ramach programu 2 innowacyjne moduły wokół przywództwa.

Ze względu na ogromną dynamikę przemian zachodzących w sektorze bankowym, Santander zdecydował się na wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych.

Za priorytet zostało uznane wsparcie pracowników w utrzymaniu stabilnej efektywności w dynamicznym miejscu pracy i zmierzeniu się z wyzwaniami wszechobecnej i postępującej cyfryzacji.

Cele programu:

  • podniesienie umiejętności przywódczych, również w kontekście cyfrowego środowiska pracy,
  • wprowadzenie kultury „zwinnego” przywództwa (Agile Leadership Culture),
  • zmiany sposobu zarządzania i wywieranie wpływu w zespołach wirtualnych.

Impact zrealizował dwa moduły z programu Santandera dot. przywództwa („Iskra” oraz „Nowy świat…?”) skierowane do doświadczonych menedżerów, posiadających już wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, jednak potrzebujących jeszcze większej sprawności
i elastyczności w działaniach, aby łatwiej było im dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska usług finansowych.

Program miał za zadanie zainspirować uczestników, umożliwić poznanie codzienności i wyzwań biznesowych innych „światów” i branż. Uczestnicy pracowali nad praktycznymi projektami, badali skutki zmian technologicznych w kontekście różnych branż, dysponując licznymi informacjami i mierząc się w czasie rzeczywistym z licznymi wyzwaniami. Zawierał atrakcyjny wirtualny moduł edukacyjny, oparty na zespołowym zdalnym uczeniu się oraz angażujące warsztaty stacjonarne, co umożliwiło uczestnikom szybkie i efektywne poznanie, praktyczne doświadczenie i przeanalizowanie transformacji cyfrowych w innych branżach.

Wyniki pokazują zmiany postaw i zachowań wśród wszystkich 24 uczestników programu.

Wyniki ankiet dot. zmiany zachowań:

Satysfakcja z pracy

3.4% wzrost satysfakcji z pracy samych uczestników.

4.4% wzrost satysfakcji z pracy ich bezpośrednich podwładnych.

Produktywność

3.8% wzrost wydajności odzwierciedlający samoocenę wyników pracy wykonanej przez uczestników.

Zespół

10% wzrost poczucia wsparcia u bezpośrednich podwładnych i poczucia, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.

10% wzrost wyników dot. dynamiki pracy zespołów, w tym silniejsze poczucie wspólnoty i związku między satysfakcją z pracy, a społecznym wsparciem zarówno wśród uczestników oraz ich bezpośrednich podwładnych. 

Przywództwo

4.6% wzrost umiejętności przywódczych, skoncentrowanych na przeprowadzaniu strategicznych zmian prowadzących do realizacji wizji organizacji.

5.7% wzrost poczucia wspólnoty w zespole - zbadany na podstawie opinii bezpośrednich podwładnych uczestników szkolenia.

W rezultacie w organizacji zaszły znaczne zmiany kulturowe, wprowadzono i wzmocniono umiejętności i nowe sposoby myślenia, niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Santander do 2025 r.

Referencje
Klienci o nas
Geraldine Dolan
Programme participant
Diageo
"I took a huge learning out of the day, not only what we can do for the environment, but also that we have huge talents. I felt energised, inspired, exhausted and very happy. I’m so pleased that the Global Travel Middle East team has this power of making a difference in the community in our strategy and I can’t wait to do more.”
Adam Eaton
Director of Group Management
Aviva
"These experiential development projects deliver significant benefit; connectivity to the company’s purpose, ‘prosperity and peace of mind’, a tangible sense of well- being and rapid team formation. Impact have delivered some extremely well organised projects that have had a very beneficial effect on the local community.”
Michelle Stroman
Director of Professional Learning
Education in Motion
“What Impact really brought to the table was the human element. They really listened to what we wanted, and every time we posed a problem or had a question, instead of getting frustrated, they were excited by it! That attitude is the attitude we want for our staff and our students.”