Skip to main content

Rozwój przywództwa w dobie transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Usługi Finansowe
Rozwiązania
Change Management
Digital Learning

Kontekst

Santander przeprowadził innowacyjny 12-miesięczny program, wzmacniający wśród liderów kompetencje kluczowe w implementacji szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych. Impact przeprowadził w ramach programu 2 innowacyjne moduły wokół przywództwa.

Ze względu na ogromną dynamikę przemian zachodzących w sektorze bankowym, Santander zdecydował się na wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych.

Za priorytet zostało uznane wsparcie pracowników w utrzymaniu stabilnej efektywności w dynamicznym miejscu pracy i zmierzeniu się z wyzwaniami wszechobecnej i postępującej cyfryzacji.

Cele programu:

  • podniesienie umiejętności przywódczych, również w kontekście cyfrowego środowiska pracy,
  • wprowadzenie kultury „zwinnego” przywództwa (Agile Leadership Culture),
  • zmiany sposobu zarządzania i wywieranie wpływu w zespołach wirtualnych.

Impact zrealizował dwa moduły z programu Santandera dot. przywództwa („Iskra” oraz „Nowy świat…?”) skierowane do doświadczonych menedżerów, posiadających już wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, jednak potrzebujących jeszcze większej sprawności
i elastyczności w działaniach, aby łatwiej było im dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska usług finansowych.

Program miał za zadanie zainspirować uczestników, umożliwić poznanie codzienności i wyzwań biznesowych innych „światów” i branż. Uczestnicy pracowali nad praktycznymi projektami, badali skutki zmian technologicznych w kontekście różnych branż, dysponując licznymi informacjami i mierząc się w czasie rzeczywistym z licznymi wyzwaniami. Zawierał atrakcyjny wirtualny moduł edukacyjny, oparty na zespołowym zdalnym uczeniu się oraz angażujące warsztaty stacjonarne, co umożliwiło uczestnikom szybkie i efektywne poznanie, praktyczne doświadczenie i przeanalizowanie transformacji cyfrowych w innych branżach.

Wyniki pokazują zmiany postaw i zachowań wśród wszystkich 24 uczestników programu.

Wyniki ankiet dot. zmiany zachowań:

Satysfakcja z pracy

3.4% wzrost satysfakcji z pracy samych uczestników.

4.4% wzrost satysfakcji z pracy ich bezpośrednich podwładnych.

Produktywność

3.8% wzrost wydajności odzwierciedlający samoocenę wyników pracy wykonanej przez uczestników.

Zespół

10% wzrost poczucia wsparcia u bezpośrednich podwładnych i poczucia, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.

10% wzrost wyników dot. dynamiki pracy zespołów, w tym silniejsze poczucie wspólnoty i związku między satysfakcją z pracy, a społecznym wsparciem zarówno wśród uczestników oraz ich bezpośrednich podwładnych. 

Przywództwo

4.6% wzrost umiejętności przywódczych, skoncentrowanych na przeprowadzaniu strategicznych zmian prowadzących do realizacji wizji organizacji.

5.7% wzrost poczucia wspólnoty w zespole - zbadany na podstawie opinii bezpośrednich podwładnych uczestników szkolenia.

W rezultacie w organizacji zaszły znaczne zmiany kulturowe, wprowadzono i wzmocniono umiejętności i nowe sposoby myślenia, niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Santander do 2025 r.

Referencje
Klienci o nas
Beatrice Venditti
HR Manager
Stryker
"Our experience has been extremely effective for both professional and personal development. For all the participants, it was a 'rediscovery' process as colleagues. Impact facilitated the sessions with a professional and enthusiastic approach. Our team was stretched and challenged physically and emotionally. In module two, it was great to demonstrate what team and inclusion stand for - no prejudice and much personal learning. We are committed to go forward. Thank you for this fantastic experience!"
Julita Rudolf
Transformation Director
Ringier Axel Springer Polska
“In the course of this set of workshops we got into the shoes of our competitors and looked at our company through their eyes. It gave us all an opportunity to go beyond our business as usual, to discuss with and learn from internal experts, and finally, to think more strategically. I also found the meetings with external experts very inspiring. It was very insightful to look at the market from their perspective.”
Elena Jasvoin
CFO, Management Board Member
Ringier Axel Springer Polska
"We achieved all of what we wanted, and even more and largely thanks to the great design and organisational effort from the Impact team. I would very much recommend such a program: we felt that it is exactly what our teams need during this new for us time."