Skip to main content

Rozwój przywództwa w dobie transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water

Kontekst

Santander przeprowadził innowacyjny 12-miesięczny program, wzmacniający wśród liderów kompetencje kluczowe w implementacji szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych. Impact przeprowadził w ramach programu 2 innowacyjne moduły wokół przywództwa.

Ze względu na ogromną dynamikę przemian zachodzących w sektorze bankowym, Santander zdecydował się na wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych.

Za priorytet zostało uznane wsparcie pracowników w utrzymaniu stabilnej efektywności w dynamicznym miejscu pracy i zmierzeniu się z wyzwaniami wszechobecnej i postępującej cyfryzacji.

Cele programu:

  • podniesienie umiejętności przywódczych, również w kontekście cyfrowego środowiska pracy,
  • wprowadzenie kultury „zwinnego” przywództwa (Agile Leadership Culture),
  • zmiany sposobu zarządzania i wywieranie wpływu w zespołach wirtualnych.

Impact zrealizował dwa moduły z programu Santandera dot. przywództwa („Iskra” oraz „Nowy świat…?”) skierowane do doświadczonych menedżerów, posiadających już wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, jednak potrzebujących jeszcze większej sprawności
i elastyczności w działaniach, aby łatwiej było im dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska usług finansowych.

Program miał za zadanie zainspirować uczestników, umożliwić poznanie codzienności i wyzwań biznesowych innych „światów” i branż. Uczestnicy pracowali nad praktycznymi projektami, badali skutki zmian technologicznych w kontekście różnych branż, dysponując licznymi informacjami i mierząc się w czasie rzeczywistym z licznymi wyzwaniami. Zawierał atrakcyjny wirtualny moduł edukacyjny, oparty na zespołowym zdalnym uczeniu się oraz angażujące warsztaty stacjonarne, co umożliwiło uczestnikom szybkie i efektywne poznanie, praktyczne doświadczenie i przeanalizowanie transformacji cyfrowych w innych branżach.

Wyniki pokazują zmiany postaw i zachowań wśród wszystkich 24 uczestników programu.

Wyniki ankiet dot. zmiany zachowań:

Satysfakcja z pracy

3.4% wzrost satysfakcji z pracy samych uczestników.

4.4% wzrost satysfakcji z pracy ich bezpośrednich podwładnych.

Produktywność

3.8% wzrost wydajności odzwierciedlający samoocenę wyników pracy wykonanej przez uczestników.

Zespół

10% wzrost poczucia wsparcia u bezpośrednich podwładnych i poczucia, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.

10% wzrost wyników dot. dynamiki pracy zespołów, w tym silniejsze poczucie wspólnoty i związku między satysfakcją z pracy, a społecznym wsparciem zarówno wśród uczestników oraz ich bezpośrednich podwładnych. 

Przywództwo

4.6% wzrost umiejętności przywódczych, skoncentrowanych na przeprowadzaniu strategicznych zmian prowadzących do realizacji wizji organizacji.

5.7% wzrost poczucia wspólnoty w zespole - zbadany na podstawie opinii bezpośrednich podwładnych uczestników szkolenia.

W rezultacie w organizacji zaszły znaczne zmiany kulturowe, wprowadzono i wzmocniono umiejętności i nowe sposoby myślenia, niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Santander do 2025 r.

Referencje
Klienci o nas
Patrick McCarten
Programmes Manager, Employment & Social Inclusion Department
Knowsley
"This part of the programme is always done in the early stages; the difference it has made to clients has been overwhelming. Once clients have returned they are more motivated, their managers notice a big difference from carrying out their daily activities to taking on new responsibilities, and they speak highly of the staff that supported them.”
Mats Eriksson
CEO
Axess logistics
“The automotive industry is changing a lot and to be able to succeed we need a very aligned management team. Coming to the Lake District really helped, the whole programme has been excellent. We have got closer to each other and understand the dynamics of the group”
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”