Skip to main content

Rozwój przywództwa w dobie transformacji cyfrowej

Coniferous forest by the water
Sektor
Usługi Finansowe
Rozwiązania
Change Management
Digital Learning

Kontekst

Santander przeprowadził innowacyjny 12-miesięczny program, wzmacniający wśród liderów kompetencje kluczowe w implementacji szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych. Impact przeprowadził w ramach programu 2 innowacyjne moduły wokół przywództwa.

Ze względu na ogromną dynamikę przemian zachodzących w sektorze bankowym, Santander zdecydował się na wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych.

Za priorytet zostało uznane wsparcie pracowników w utrzymaniu stabilnej efektywności w dynamicznym miejscu pracy i zmierzeniu się z wyzwaniami wszechobecnej i postępującej cyfryzacji.

Cele programu:

  • podniesienie umiejętności przywódczych, również w kontekście cyfrowego środowiska pracy,
  • wprowadzenie kultury „zwinnego” przywództwa (Agile Leadership Culture),
  • zmiany sposobu zarządzania i wywieranie wpływu w zespołach wirtualnych.

Impact zrealizował dwa moduły z programu Santandera dot. przywództwa („Iskra” oraz „Nowy świat…?”) skierowane do doświadczonych menedżerów, posiadających już wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, jednak potrzebujących jeszcze większej sprawności
i elastyczności w działaniach, aby łatwiej było im dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska usług finansowych.

Program miał za zadanie zainspirować uczestników, umożliwić poznanie codzienności i wyzwań biznesowych innych „światów” i branż. Uczestnicy pracowali nad praktycznymi projektami, badali skutki zmian technologicznych w kontekście różnych branż, dysponując licznymi informacjami i mierząc się w czasie rzeczywistym z licznymi wyzwaniami. Zawierał atrakcyjny wirtualny moduł edukacyjny, oparty na zespołowym zdalnym uczeniu się oraz angażujące warsztaty stacjonarne, co umożliwiło uczestnikom szybkie i efektywne poznanie, praktyczne doświadczenie i przeanalizowanie transformacji cyfrowych w innych branżach.

Wyniki pokazują zmiany postaw i zachowań wśród wszystkich 24 uczestników programu.

Wyniki ankiet dot. zmiany zachowań:

Satysfakcja z pracy

3.4% wzrost satysfakcji z pracy samych uczestników.

4.4% wzrost satysfakcji z pracy ich bezpośrednich podwładnych.

Produktywność

3.8% wzrost wydajności odzwierciedlający samoocenę wyników pracy wykonanej przez uczestników.

Zespół

10% wzrost poczucia wsparcia u bezpośrednich podwładnych i poczucia, że w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie.

10% wzrost wyników dot. dynamiki pracy zespołów, w tym silniejsze poczucie wspólnoty i związku między satysfakcją z pracy, a społecznym wsparciem zarówno wśród uczestników oraz ich bezpośrednich podwładnych. 

Przywództwo

4.6% wzrost umiejętności przywódczych, skoncentrowanych na przeprowadzaniu strategicznych zmian prowadzących do realizacji wizji organizacji.

5.7% wzrost poczucia wspólnoty w zespole - zbadany na podstawie opinii bezpośrednich podwładnych uczestników szkolenia.

W rezultacie w organizacji zaszły znaczne zmiany kulturowe, wprowadzono i wzmocniono umiejętności i nowe sposoby myślenia, niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów Santander do 2025 r.

Referencje
Klienci o nas
Dale Gunstone
Senior Executive Coach
bwin.party
"It has been a pleasure working with such a dynamic organisation who have brought my vision of this intricate programme for our organisation to life. To create something so unique to span our three levels of leadership, whilst keeping them together as one, has been a challenging but rewarding journey that has helped bwin.party to drive our values, culture and business approach for the future."
Mandir Singh
HR Director BP Asia Pacific
BP Asia Pacific
"This was an excellent programme, tailored to meet the needs of our key countries in Asia Pacific. It has laid the foundation for each country peer group to develop as a high performing team exhibiting both the appropriate behaviours and competencies. Through Impact's highly effective and engaging style, each leadership team has now formulated a clear and well-defined road map to commit to and implement."
Participant
APA
"Thank you for the very successful workshop this afternoon. The topics were spot on for where we are right now as a company and country, and have enhanced my toolkit for immediate use.
Another major positive for me today is that using the tools you’ve introduced, I can now extend this to my team and make the remote workplace transition a lot smoother than I expected it to be."