Skip to main content

Rozwiązania

Rozwój Przywództwa

Great leadership isn’t found in a certain type of person, it is found in the actions that a person takes. 

Rock formations form above

Re-thinking leadership development

W Impact nie koncentrujemy się wyłącznie na rozwijaniu kompetencji ludzi będących formalnie w roli lidera, ale na kompleksowym budowaniu kultury przywództwa w organizacji. Rozumiemy ją jako zdolność ludzi do podejmowania działań przywódczych przynoszących mierzalne rezultaty biznesowe. Nasi konsultanci pomagają zaplanować rozwój ludzi w ramach rozwoju organizacji, połączyć potencjał ludzi z realizacją celów biznesowych. Projektujemy i dostarczamy Programy Rozwojowe dla Liderów, Programy Talentowe, Coachingi, Executive Coachingi.

Posługując się autorską metodologią Experiential Learning inspirujemy, angażujemy, zmieniamy postawy i zachowania. Wzmacniamy tzw. Leadership Agility, czyli umiejętność szybkiej adaptacji, reakcji i podejmowania zdecydowanych działań przywódczych w obliczu ciągłych zmian.