Skip to main content

Nasze podejście

Uczenie się przez doświadczenie

Niezależnie od tego, czy program Impact jest realizowany stacjonarnie, hybrydowo czy wirtualnie, nasze unikalne podejście do procesu uczenia się przez doświadczenie jest najskuteczniejszym sposobem, który pomoże Ci zmierzyć się z organizacyjnymi wyzwaniami.

Image
Road by the coast

Czym jest uczenie się przez doświadczenie?

W Impact w prosty sposób opisujemy nasze wyjątkowe podejście do procesu uczenia się: ma być on niezapomniany, przełomowy i praktyczny.

Nasze programy są niezapomniane. Są zaprojektowane tak, by służyć celom Twojej organizacji, składają się z projektów, które są wymagające i wyciągają ludzi z ich strefy komfortu.

Wyniki są przełomowe. Proces uczenia się pozwala uczestnikom odkrywać nowe sposoby działania, zdobywać wiedzę, rozwijać praktyczne umiejętności i sprawdzać swoje zdolności.

A co najważniejsze, ten proces jest praktyczny. Uczestnicy kończą z umiejętnością stosowania poznanych technik, co wielu z nich opisuje jako czynnik odmieniający życie ich samych i ich organizacji.

Wykorzystanie uczenia się przez doświadczenie do osiągania wyników

Nasze podejście do uczenia się przez doświadczenie aktywizuje osoby w organizacji, uwalnia ich potencjał do stania się lepszymi, bardziej empatycznymi liderami, którzy włączają się w realizację celu organizacji i czynią ją lepszą.

Wszystkie nasze programy są oparte na doświadczeniu, ponieważ wierzymy w wartość osobistego i zbiorowego doświadczenia — nie jako alternatywę dla wiedzy, teorii czy umiejętności, ale jako najlepszy sposób, by te elementy zintegrować, przetestować i, co najważniejsze, wprowadzić w życie.

Image
beach

Metodologia uczenia się przez doświadczenie stosowana przez Impact łączy w sobie cztery domeny, które naszym zdaniem są niezbędne do zainicjowania trwałej zmiany zachowań. Są to:

Wiedza: ta domena dotyczy poznawania nowych koncepcji z książek, filmów i ugruntowanych źródeł. 

Umiejętności: ta praktyczna domena dotyczy kompetencji, uczenia się poprzez praktykę, przy wsparciu ekspertów i ich bezpośrednich wskazówek; nie jest to proces realizowany samodzielnie. 

Bezpośrednie doświadczenie: tu dana osoba aktywnie angażuje się w działanie i zaczyna integrować zdobywanie wiedzy i umiejętności z osiąganiem rezultatów. W tej domenie to osoba ucząca się kieruje procesem. 

Refleksja: jest to domena, w której przetwarzamy materiał z pozostałych domen. Jest ona niezbędna, by przyswoić i uwzględnić naukę w nowych zachowaniach, sposobach myślenia i działania. 

Tradycyjne podejście do nauki koncentruje się na wiedzy i umiejętnościach i polega na sprawdzaniu stopnia przyswojenia informacji przekazanych przez ekspertów. Jednak w przypadku złożonych potrzeb edukacyjnych , które prowadzą do głębokiej transformacji naszego sposobu działania, niezbędne jest aktywne zaangażowanie. Oznacza to bezpośrednie powiązanie celu edukacyjnego z celami organizacji oraz aktywną refleksję nad zastosowaniem w praktyce wiedzy i wskazówek ekspertów. W ten sposób wszystkie domeny naszego modelu nawzajem się wzmacniają. 

Nie podążamy zawsze według tej samej sekwencji. Zamiast tego uczymy naszej metodologii w taki sposób, aby uczący się rozumieli, jak poruszać się pomiędzy czterema domenami w zależności od ich potrzeb, celu i bieżącego kontekstu. 

W Impact nie ma czegoś takiego jak „typowy program”.  Możesz zdecydować się na zabranie zespołu liderów najwyższego szczebla na program stacjonarny , obejmujący kilkudniową wyprawę w teren. A może Talenty z Twojej organizacji zmierzą się z wysokoenergetycznymi wyzwaniami podczas dużej konferencji. Możesz zaplanować program na dużą skalę, wymagający od liderów najwyższego szczebla współpracy wirtualnej poprzez interakcje w małych grupach na platformie wirtualnej.

Niezależnie od tego, do kogo program jest kierowany, czego dotyczy, gdzie będzie realizowany. Wszystkie nasze programy rozwojowe oparte na doświadczeniu zawierają szereg aktywności zaprojektowanych wokół „problemu” bez jednoznacznej odpowiedzi. Sukces lub porażka projektu nie są tak istotne jak możliwość sprawdzenia, co się stanie, kiedy ludzie wyjdą poza swoją strefę komfortu i przetestują swoje dotychczasowe przekonania oraz relacje z innymi.

Pod okiem naszych ekspertów i z wykorzystaniem modelu uczenia się Impact jako głównego punktu odniesienia projekty te pozwalają uczestnikom w bezpiecznej przestrzeni zmierzyć się z wyzwaniem, zobaczyć, jak ich wartości, przekonania i style komunikacji wpływają na to, co robią i do czego są zdolni. Wspólne przeżycia związane z uczeniem się przez doświadczenie szybko budują zaufanie i zachęcają do otwartego dialogu, do odkrywania stylów przywództwa, procesu zmiany i nadania głębszego sensu działaniom organizacji.

Impact jest światowym liderem w dziedzinie uczenia się przez doświadczenie. Od ponad 40 lat współpracujemy z wiodącymi organizacjami klienckimi, konsultantami i naukowcami z całego świata, oferując wyróżniane nagrodami rozwiązania. 

Obecnie jesteśmy jedyną firmą specjalizującą się w szkoleniach opartych na doświadczeniu, która współpracuje na skalę globalną z wieloma osiągającymi największe sukcesy i kierującymi się misją firmami na świecie. 

Nasza specjalność to projektowanie i prowadzenie procesu zintegrowanego uczenia się przez doświadczenie przy użyciu naszej unikalnej metodologii. Nasze rozwiązania nie są liniowe ani statyczne — zmieniamy je wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami klienta i uczestników procesu uczenia się. Programy szyjemy na miarę – nie oferujemy rozwiązań z półki.

Image
Car lights from above

Oto, jak nasze cyfrowe rozwiązania umożliwiają ludziom i organizacjom na całym świecie uczestniczenie w przełomowym procesie nauki przez doświadczenie. 

Więcej

Image
Turquoise ocean and land

Projektujemy i dostarczamy angażujące, zapadające w pamięć i pozwalające osiągać rezultaty biznesowe programy rozwojowe.

Więcej

Image
Orange waving rocks

Impact pomaga organizacjom mierzyć się ze złożonymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi przez odkrywanie, wzmacnianie i uwalnianie ludzkiego potencjału.

Więcej