Skip to main content
Przywództwo

Co to jest storytelling, czyli jedna z najważniejszych umiejętności przywódcy?

Co to jest storytelling, czyli jedna z najważniejszych umiejętności przywódcy?
Share this article:

Opowiadasz historie? Zacznij! To skuteczny sposób na zbudowanie motywacji i zaangażowania ludzi.

Czym jest storytelling? Storytelling to, najprościej mówiąc, sztuka opowiadania historii. Każdego dnia piszemy historię naszego życia. Od nas zależy, jaki nadamy jej sens. Nasza codzienność składa się z opowieści o ludziach, o tym, co się wydarzyło, co jeszcze fascynującego przed nami.

Historia świata, państwa, naszych przodków czy narodu pozwala nadać kierunek, osadzić się w rzeczywistości i spojrzeć w przyszłość z pewną perspektywą. Opowieści nas kształtują. Mają na nas ogromny wpływ. Jak wykorzystać opowiadanie historii w swojej organizacji? Czy to w ogóle się sprawdza?

Storytelling w biznesie i organizacjach

Organizacje mają bogate historie. Są w nich ludzie, wydarzenia i transformacje, które doprowadzają je do miejsca i kształtu, w którym dzisiaj operują. Mają również strategię działania na przyszłość. Dobra opowieść o organizacji daje możliwość zbudowania więzi między ludźmi a organizacją. Dlatego dla liderów umiejętność ta staje się dzisiaj kluczowa. Niestety często jest niedoceniana, a jest to ważne narzędzie komunikacji, które pozwala angażować i motywować Twoich ludzi.

Angażujące historie o naszej organizacji są ważne. Dzięki nim buduje się kultura. Powstaje niepisana etykieta. Wytwarzają się normy zachowania. Wiemy, co jest akceptowane w miejscu pracy, co dzieje się z ludźmi, którzy się wyróżniają.

Jak skutecznie opowiadać historie? Storytelling biznesowy

Możesz nauczyć się jak opowiadać historie, które rozwiną przywództwo Twoje i innych. Jeśli jesteś liderem lub menadżerem, zacznij od odpowiedzi na kilka prostych pytań:

  • W jakiej sytuacji historia jest pożądanym sposobem komunikacji?
  • Komu chcesz ją opowiedzieć?
  • Co chcesz osiągnąć poprzez opowiedzianą historię?
  • Jakiego rezultatu oczekujesz?
  • Jak możesz zmaksymalizować potencjał opowiadanej historii?
  • Co najlepszego możesz z niej wyłuskać?

Pamiętaj, że w storytellingu jako umiejętności przywódczej najważniejsza jest autentyczność i jasność intencji. To ona sprawia, że ludzie słuchają z zainteresowaniem.

Skontaktuj się z nami. Impact pomoże Ci rozwinąć storytelling jako umiejętność przywódczą w Twojej organizacji.