One Solution for a Sustainable World

Jedno rozwiązanie dla budowania zrównoważonego świata

Czy naprawdę istnieje Jedno Rozwiązanie dla budowania zrównoważonego świata? To może brzmieć zuchwale, ale wierzę, że to prawda. Jako globalne społeczeństwo jesteśmy na ścieżce, która nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, ponieważ nadmiernie eksploatujemy ograniczone zasoby naszej planety.

Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że stworzyliśmy materialistyczne społeczeństwo, które ma wspólne przekonanie, że to gospodarka jest głównym napędem rozwoju i ważniejsza od rozważań o jej oddziaływaniu na środowisko i społeczeństwo. Mamy zbiorowe przekonanie, że możemy osiągać nieskończony wzrost na skończonej planecie i wierzymy, między innymi, że:

  • człowiek jest panem natury
  • technologia wyprowadzi nas z chaosu zmian klimatu
  • potrzebujemy "rzeczy" by być szczęśliwymi
  • dobrobyt jest tożsamy z tym, ile pieniędzy mamy, jaki jest nasz status społeczny i co posiadamy

To skupienie się na konsumpcji przywodzi na myśl cytat z filmu „Fight Club” („Podziemny krąg”): "Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy; za pieniądze, których nie mamy; aby zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubimy".

Niezrównoważony biznes, wyczerpywanie zasobów, wylesianie, zmiany klimatyczne, skażenia, zakwaszenie oceanów – to wszystko są objawy wynikające z faktu, że źle zrozumieliśmy jakie jest nasze ludzkie pochodzenie. Wielu z nas wierzy, że szczęście pochodzi z "zewnątrz" - że nasz dobrostan zależy od zewnętrznych okoliczności. To jest błędne koło. Takie przekonanie zachęca nas do szukania większej zewnętrznej gratyfikacji, kupowania więcej rzeczy, zarabiania większych pieniędzy, osiągnięcia wyższego statusu. W ten sposób odłączyliśmy się od siebie nawzajem, od świata naturalnego i od prawdziwego źródła dobrego samopoczucia, które zawsze jest z nami, zawsze dostępne. Jesteśmy zablokowani przez nasze myślenie, przekonania i postawy.

Jakie są konsekwencje uznania, że nasze doświadczenie pochodzi z "wewnątrz", w kontekście budowania zrównoważonego świata?

  1. Kiedy zrozumiemy, że my, jako społeczeństwo, rozmyślnie stworzyliśmy obecny system funkcjonowania, w którym gospodarka i wzrost są najważniejsze - zrozumiemy wówczas również, że możemy to zmienić. To nie są siły natury, nad którymi nie mamy kontroli – to system stworzony przez człowieka.
  2. Kiedy zobaczymy, że jesteśmy częścią jednego systemu, połączeni ze sobą nawzajem i światem naturalnym – wówczas możemy stać się bardziej świadomi naszych decyzji biznesowych i zakupowych oraz ich wpływu na środowisko i innych ludzi.
  3. Gdy zrozumiemy, że myślenie kreuje naszą indywidualną rzeczywistość i że zbiorowe myślenie kreuje naszą kolektywną rzeczywistość i kulturę - to możemy zauważyć, że nie muszą takie być. Nowe myślenie i intuicja mogą zmienić sposób działania i nasze doświadczenie. Nowe myślenie jest dostępne przez cały czas, jeśli tylko przestaniemy poddawać się staremu myśleniu i starym paradygmatom, które uważaliśmy dotąd za prawdziwe.

A zatem, jaki byłby świat, w którym wszyscy podzieliliby to nowe zrozumienie?
Jak powiedział Charles Eisenstein „Piękniejszy świat, jaki znają nasze serca, jest możliwy”.  To nie znaczy, że ludzie nie będą chcieli "rzeczy", to nie znaczy, że ludzie już nie będą konsumować, ale może oznaczać, że ludzie nie będą już widzieć konsumpcji i nabywania rzeczy jako środków do dobrobytu. Gdyby to się udało, nadmierna konsumpcja dobiegłaby końca, przedsiębiorstwa przestałyby eksploatować światowe zasoby naturalne tylko w celu ciągłego wzrostu zysków, firmy przestałyby wykorzystywać ludzi w krajach rozwijających się - jako taniej siły roboczej - do produkcji towarów dla konsumentów w rozwiniętym świecie. Jak powiedział Gandhi: "
Ziemia zapewnia wystarczająco wiele by zaspokoić potrzeby każdego człowieka, ale nie jego żądze”.

Otto Scharmer, autor "Leading from the Emerging Future" uważa, że "wspólnie osiągnęliśmy rezultaty, których nikt nie chce". Musimy teraz przejść od tego, co on opisuje jako ego-system do świadomości eko-systemu. Potrzebujemy zbiorowej zmiany w świadomości na wszystkich poziomach społeczeństwa - rządów, biznesu i konsumentów. Pierwszym krokiem jest pomóc ludziom zrozumieć, że jest tylko "jedno rozwiązanie", ponieważ jest tylko "jeden problem" – a mianowicie, że źle rozumiemy jaka jest geneza ludzkości. Kiedy to dostrzeżemy, nie tylko osłabi się wspólny, przeważający pogląd na ekonomię, ale również zacznie się era nieskończonego twórczego potencjału, który mamy jako ludzie - do stworzenia nowej przyszłości: przyszłości, która pozwoli rozwijać się zarówno ludzkiemu społeczeństwu, jak i światowi natury.

Sian jest moderatorem, coachem, konsultantem liderów i partnerem Impact. Sian koncentruje się na pomocy liderom w poprawie ich dobrostanu przy jednoczesnym pozytywnym oddziaływaniu na świat i tworzeniu miejsc pracy oraz społeczności, w których zarówno ludzie, jak i świat przyrody mogą się rozwijać. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.leadershipforsustainability.co.uk