Jak rozumieć well-being w miejscu pracy

Jak rozumieć well-being w miejscu pracy?