Skip to main content

Rozwój przywództwa

Executive leadership development

Buduj zespoły liderów najwyższego szczebla, które będą przewodzić i inspirować do zmiany w Twojej organizacji.

City by night from above

Budowanie high-performing executive leadership team

Efektywny zespół liderów najwyższego szczebla jest niezbędny dla sukcesu każdej organizacji. Ta grupa ma kluczowe znaczenie nie tylko na poziomie operacyjnym — jako twórcy misji, wizji i ogólnej strategii — ale także jako katalizator i czynnik pobudzający innych do podejmowania działań przywódczych. Każdy lider najwyższej kadry zarządzającej musi być sprawny w prowadzeniu procesu uczenia się w swojej organizacji, uwalniając w ten sposób jej potencjał ludzki.   

Jednak nawet przy odpowiednim połączeniu zdolności strategicznych, doświadczenia i umiejętności, złożoność i zakłócenia w globalnym kontekście biznesowym sprawiają, że osiągnięcie tych celów staje się wyjątkowo trudne. Zespoły liderów najwyższego szczebla muszą dostosować się do tempa i poziomu zmian, co wymaga zwinności, przytomności umysłu i wiary w innych.  

Więcej o przywództwie…

Skorzystaj z poniższych linków, aby zapoznać się z przywództwem w praktyce, przykładami z życia klientów i naszym podejściem do przywództwa.

Image
Highway lights

Nasze rozwiązania w zakresie przywództwa dla liderów najwyższego szczebla łączą w sobie coaching indywidualny, sesje rozwoju strategii, pomoc ekspertów spoza firmy oraz rzeczywiste wyzwania biznesowe w praktycznym kontekście, aby zaangażować ich i wspierać w rozwoju w kierunku liderów przyszłości. Uczestnicy ukończą program odpowiednio przygotowani i wyposażeni do tego, aby:  

  • prowadzić efektywną współpracę i komunikację w swoich organizacjach;  
  • przygotować ludzi do realizacji ważnego celu wykraczającego poza wizję firmy;  
  • uwolnić potencjał ludzki, tworząc wysokowydajną kulturę przywództwa.

Przykłady i artykuły w kontekście executive leadership

Transformational Leadership

Custom-Designed Executive Presence Programs

High Potentials and High Performers

Przeczytaj Case Study

Talent Management
Transformational Leadership

Executive Leadership Development Program at UBS

Developing senior executive key talent's personal leadership impact

Przeczytaj Case Study

Image
Rock formations form above

Czas na zmianę podejścia. W rozwoju przywództwa nie chodzi o promowanie określonych osób, leadership to nie cecha ani nie tytuł. Rozwój przywództwa to wzmacnianie gotowości do podjęcia działania przywódczego, przez każdą osobę w organizacji.

Więcej

Image
River in the canyon

High-potentials, graduates and apprentices - Impact's future leader programmes develop your early careers talent and help you see the person behind the stereotype.

Więcej

Image
BlUE flower

Collaborate, support, and liberate human potential through executive coaching, and coaching for performance.

Więcej