Skip to main content

Wdrażanie kultury zarządzania Toyota Way

Coniferous forest by the water
Sektor
Przemysł
Transport
Rozwiązania
Team Development
Transformational Leadership

Kontekst

Toyota otworzyła fabryki pod szyldem Toyota Manufacturing UK (TMUK) w 1989 roku. TMUK ma dwa zakłady produkcyjne w Anglii zatrudniające ponad 4000 osób. TMUK zależało na rozwoju i wzmocnieniu zachowań wchodzących w skład podstawowych kompetencji "Toyota Way".

14 zasad "Toyota Way” to filozofia zarządzania stosowana w celu zwiększenia globalnej spójności korporacyjnej. Zrealizowane przez impact programy miały na celu wzmocnienie kluczowych wg. "Toyota Way" kompetencji wśród kadry zarządzającej.

Impact nawiązał partnerską współpracę z Zespołem ds. Rozwoju Zarządzania w TMUK, aby zaprojektować program, który sprowokowałby dyskusję o kluczowych kompetencjach i ożywił realizację w praktyce zasad "Toyota Way".

Wykorzystując metodę projektów opartych na doświadczeniu połączonych z facylitowanym omówieniem ich realizacji, program pozwalał kierownikom sekcji uczyć się, praktykować i poddawać refleksji swoje kompetencje a przez to rozwijać pożądane zachowania w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Pracownicy TMUK doświadczyli wzrostu poziomu zaufania, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji wśród Kierowników Sekcji, zgodnie z filozofią "Toyota Way". Znalazło to odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników oceny kompetencji 360 stopni, a przede wszystkim w sposobie wykonywania pracy.

Referencje
Klienci o nas
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”
Programme participant
Scott Bader
"The programme design, group discussions, solo reflection time and activities were well thought out and planned. I felt ‘stretched’, and this was a great feeling."
Jaap de Vries
Vice President of Human Resources
Borealis
“To develop senior middle managers into real leaders requires a journey which takes them out of their personal comfort zone to unleash their potential. At Borealis we are convinced that the return on this investment is contributing to our successful achievement of strategy.”