Skip to main content

Wdrażanie kultury zarządzania Toyota Way

Coniferous forest by the water
Sektor
Przemysł
Transport
Rozwiązania
Team Development
Transformational Leadership

Kontekst

Toyota otworzyła fabryki pod szyldem Toyota Manufacturing UK (TMUK) w 1989 roku. TMUK ma dwa zakłady produkcyjne w Anglii zatrudniające ponad 4000 osób. TMUK zależało na rozwoju i wzmocnieniu zachowań wchodzących w skład podstawowych kompetencji "Toyota Way".

14 zasad "Toyota Way” to filozofia zarządzania stosowana w celu zwiększenia globalnej spójności korporacyjnej. Zrealizowane przez impact programy miały na celu wzmocnienie kluczowych wg. "Toyota Way" kompetencji wśród kadry zarządzającej.

Impact nawiązał partnerską współpracę z Zespołem ds. Rozwoju Zarządzania w TMUK, aby zaprojektować program, który sprowokowałby dyskusję o kluczowych kompetencjach i ożywił realizację w praktyce zasad "Toyota Way".

Wykorzystując metodę projektów opartych na doświadczeniu połączonych z facylitowanym omówieniem ich realizacji, program pozwalał kierownikom sekcji uczyć się, praktykować i poddawać refleksji swoje kompetencje a przez to rozwijać pożądane zachowania w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Pracownicy TMUK doświadczyli wzrostu poziomu zaufania, poczucia odpowiedzialności, zaangażowania i motywacji wśród Kierowników Sekcji, zgodnie z filozofią "Toyota Way". Znalazło to odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników oceny kompetencji 360 stopni, a przede wszystkim w sposobie wykonywania pracy.

Referencje
Klienci o nas
Heather Coker
Group Head of Learning and Development
Morgan Advanced Materials
"Partnering with Impact was instrumental in delivering engaging, experiential learning, which is having a significant effect across the business within a year of deployment. Individuals have increased their awareness of themselves and their leadership style, including ways they can flex that style to create better engagement with all our employees. Leaders are looking for ways to challenge our current approaches to drive change and long-term improvements.Working with the Impact team is always a pleasure."
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”
Mats Eriksson
CEO
Axess logistics
“The automotive industry is changing a lot and to be able to succeed we need a very aligned management team. Coming to the Lake District really helped, the whole programme has been excellent. We have got closer to each other and understand the dynamics of the group”