Skip to main content
Zespoły

Team Development w praktyce, czyli jak rozwijać zespoły?

Team Development w praktyce, czyli jak rozwijać zespoły?
Share this article:

Rozwijanie zespołu (team development) w organizacji to budowanie sukcesu firmy w skali mikro. Powodzenie na tym etapie daje większą szansę na efektywne wprowadzanie zmian, transformację kulturową czy stawianie czoła wyzwaniom biznesowym. Jak powinien przebiegać team development? Na czym polega ten proces?

Co charakteryzuje dobry zespół pracowników?

Podstawową cechą efektywnych zespołów jest ich wspólne dążenie do osiągania wyznaczonych celów. Ponadto wszyscy pracownicy w ramach grupy starają się nawzajem uczyć i wspierać, nie są więc indywidualistami przypadkowo dobranymi w zespół. Zespół tego typu nie eskaluje konfliktów, a je rozwiązuje. Dobremu teamowi nieobcy jest feedback i sprawna komunikacja w każdej sytuacji - nie dochodzi do sytuacji, w których ktokolwiek jest wykluczany lub jego zasługi są umniejszane.

Team development a team building

Do działań team buildingowych często zaliczamy wszelkie aktywności poza organizacją, od spotkań towarzyskich, po specjalne aktywności, których zamierzeniem jest zacieśnianie więzi między poszczególnymi członkami zespołu. Team development będzie natomiast skupiony na dynamice relacji i kompetencji w zespole, jego efektywności, wyzwań, przed którymi stoi. Dotyczy więc tylko kwestii zawodowych, choć może mieć skutki podobne do team buildingu.

Działania w ramach team developmentu

W trakcie tworzenia zespołów kluczową kwestią są jego kompetencje do wykonywania powierzonych zadań. Tu organizacje muszą mieć pewność, że tworzą grupy, które będą w stanie sprostać wyzwaniom. Oznacza to, że lider czy menedżer musi mieć pełny obraz sytuacji - jakie kompetencje są obecne w zespole oraz jakich brakuje. To samo dotyczy się narzędzi pracy - czego zespół potrzebuje, aby osiągnąć swoje cele? Bez czego nie może się obejść?

Organizacja podstawowych kwestii, szczególnie w przypadku nowych zespołów, to absolutne minimum, aby praca w nich mogła przebiegać sprawnie. Każdy zespół jest jednak inny, w związku z czym jego charakterystyka i sposób osiągania celów będą inne. Ważne jednak, aby zespół wiedział, jak i kiedy podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za ich skutek, jak radzić sobie ze stresem czy jak komunikować się wewnątrz i na zewnątrz grupy. Jasne ustalenie zasad współpracy przez lidera wraz z zespołem to także słuszny krok. Warto podczas takiego spotkania podkreślić wartości organizacji i jej strategię biznesową. Ważne jest także transparentne przekazywanie wszystkich informacji, co jest szczególnie potrzebne w wypadku zespołów rozproszonych, gdzie rzadziej dochodzi do nieformalnych kontaktów między członkami zespołów.

Lider a team development

Team development nie może się odbywać bez liderów firmy. Ich udział jest niezwykle ważny, ponieważ liderzy spoglądają na swój zespół z szerszej perspektywy. Rozwój poszczególnych osób, jak i zespołu będzie możliwy, jeśli lider będzie wykazywał umiejętności coachingowe, a będzie unikał mikrozarządzania. Istotne jest również współtworzenie inkluzywnego środowiska pracy, w którym każdy jest traktowany z empatią i zrozumieniem. Lider musi mieć również przemyślany i jasny dla wszystkich plan rozwoju zespołu, z uwzględnieniem kroków milowych czy kompetencji, które zespół nabędzie w trakcie pracy.