Skip to main content

Projekt wzmacniający jakość pracy zespołu w Motorola

Coniferous forest by the water

Kontekst

Projekt miał objąć swoimi działaniami zespół Motoroli  EMEA Service Management. Jego założeniem był rozwój ludzi z nastawieniem na poprawę wskaźników biznesowych: profitowości, satysfakcji klientów i kontroli wydatków w zarządzanym regionie.

Zaplanowano event, który miał pomóc zespołowi stać się wysoko efektywnym teamem. Dodatkowo założeniem było, aby uczestnicy mogli od razu wdrożyć nowe umiejętności  angażując się w rozwiązywanie rzeczywistych casów biznesowych.

Kluczowe było, by zespół potrafił:

  • Szybko i proaktywnie przechodzić przez zmiany
  • Przekształcić relacje transakcyjne w relacje transformacyjne
  • Rozpoznać, w jakich obszarach poszczególni członkowie mogą być liderami
  • Dzielić się sukcesami i najlepszymi praktykami
  • Rozwijać wizję zespołu i dążyć do jej wdrożenia w życie.

 

Impact zaprojektował angażujący, ekscytujący i kompleksowy program odpowiadający na te potrzeby.

Wstępne wywiady 1:1 pozwoliły określić indywidualne oczekiwania uczestników, a także kryteria sukcesu projektu. W kolejnym kroku Impact zaprojektował rzeczywistą i metaforyczną podróż po terenach brytyjskiej Krainy Jezior.

U podstaw nowej jakości pracy w zespole stało uzgodnienie wartości i pożądanych zachowań w zespole, a także zacieśnienie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami.

Wspólny udział w zaproponowanych doświadczeniach stanowił bazę do zbudowania relacji w zespole na nowo, uzgodnienia wartości i zachowań wzmacniających zespół i wypracowania planu wdrożenia nowej strategii.

Elementem domykającym to pełne wrażeń spotkanie, była sesja planowania. Zespół uzgodnił kryteria efektywności zarówno na poziomie zespołowym, jak i indywidualnym, a także zidentyfikował projekty biznesowe, w których będzie można od razu wdrożyć wypracowane zasady współpracy w praktykę.

 

 

Po warsztacie zespół EMEA Services zmienił swój sposób działania, co w krótkim czasie dało pozytywne rezultaty biznesowe. Lepsze morale w zespole przełożyły się na poprawę relacji z innymi departamentami oraz poprawę wskaźników biznesowych w obszarze przychodowym, kosztowym i marżowym.

Kilka miesięcy później Impact facylitował warsztat follow up, podczas którego uczestnicy mieli możliwość przeglądu realizacji ustaleń wypracowanych podczas pierwszego spotkania. Od pierwszego warsztatu przychody EMEA Service wzrosły kwartalnie o 5%, a nowe kontrakty serwisowe wzrosły z 36% do 57% w skali regionu.

Komentarz klienta:

"W ujęciu całościowym możemy powiedzieć o fantastycznych rezultatach biznesowych zespołu EMEA Service Management. Poprawiliśmy wyniki w wielu obszarach, umożliwiając zespołowi sprzedaży osiągnąć zakładane rezultaty, a zespołom serwisowym zrealizować ich cele przychodowe. Wszystko to osiągnęliśmy dzięki prawdziwemu duchowi zespołowości i wzajemnemu zaufaniu”.
- Chris Ranger, Dyrektor serwisu

  

Referencje
Klienci o nas
Mark Faulkner
Projects and Placemenet Coordinator, UEL
Sony
"Their analysis was exceptionally useful in reaffirming the ideas and the future strategy that the Employability team are already working on, and will be a good leverage tool with senior management.”
Stephen Mason
Group Finance Director
Sony
"I am writing to say a big thank you for taking the time to give your excellent presentation to HCT’s chief officers. The succinct analysis that you produced of HCT and the challenges of its management team has given us some clear pointers and has focused thought processes. Our Chief Executive, declared the experience ‘Excellent!’.”
Chris Ranger
Director of Services
Motorola
"In summary, a fantastically positive outcome for the EMEA Services Management team. We have improved business performance and enabled sales to exceed their targets as well as services targets in terms of contract attachment, contract revenues and deferred revenues. All of this has been done within the true spirit of co-operation and respect for each other."