Skip to main content

Rozwój Poprzez Dialog - Telia Action Camp Case Study

Image
Waving leaves
行业
Technologia, Media i Telekomunikacja
解决方案
Digital Learning

关于

Telia operująca na niepewnym, stale zmieniającym się rynku, postanowiła przeprowadzić program zmiany kultury, mający na celu budowanie bardziej zwinnej i elastycznej organizacji

Rynek szybkich technologii nieustannie się zmienia. Wymaga to od organizacji takich jak Telia odejścia od starej, hierarchicznej szkoły przywództwa, w kierunku kultury opartej na ‘self-leadrrhip’, współpracy, wykorzystującej inteligencję zbiorową.

Telia zaprosiła Impact do opracowania innowacyjnego rozwiązania mającego na celu „uwolnienie potencjału pracowników do robienia czegoś innego” – oraz do rozwoju umiejętności współpracy, budowania kultury zaufania i otwartego dialogu.

Cele programu Dialogue for Growth Online Learning Journey:

  • Rozwijanie umiejętności i narzędzi dot. głębokiego słuchania, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z uprzedzeniami, krytycznej refleksji, informacji zwrotnej i trudnych rozmów.
  • Budowanie zaufania do otwarcia na większą wnikliwość w rozmowach jeden na jeden, wymianę i ułatwienie różnorodnych dyskusji grupowych, które odblokowują nowe sposoby myślenia.
  • Rozwijanie międzynarodowej sieci osób ukierunkowanych na samorozwój w całej organizacji

Dostarczane na platformie Microsoft Teams rozwiązanie zapewniało różnorodne, dynamiczne doświadczenia wirtualne, m.in.: facylitowane webinary, interaktywne sesje prowadzone przez uczestników, pakiet zadań do wykonania w Ms Teams.

Rezultaty współpracy Impact International i Telia:

„Impact naprawdę zainspirował i skłonił nas do myślenia na nowe sposoby podczas współtworzenia Dialogue for Growth Action Camp – wierzymy, że jest to sposób uczenia się przyszłości - zarówno tego, co ale i w jaki sposób się uczymy”,

Mattias Kanold – Head of Leadership and Team Development, Telia

客户评价
了解客户对我们的评价
Participant
Atos
"I did not expect such a positive effect of remote training. I didn’t feel that this form of meeting hindered us or was an obstacle in the implementation of the training. Super."
Stuart Almond
Head of Intelligent Media Services
Sony
“We’ve made changes within the department and division. Not only team structure, but in terms of how we engage with our customers and the market.”
Matthias Kanold
Head of Leadership & Team Development
Telia
"Impact has really inspired and challenged us to think in new ways when co-creating this virtual action camp – we believe this to be a way of future- proofing both what and how we learn."