„Pod jednym dachem”

Proces transformacji, budujący kulturę przywództwa opierającego się na współpracy, sprawności i zwinności w podejściu do biznesu.

About

Ringier Axel Springer Polska, wcześniej Grupa Onet-RAS Polska powstała w 2012, po jednej z największych fuzji na rynku wydawniczym Europy Środkowo-Wschodniej. Impact wspiera Ringier Axel Springer Polska w procesie transformacji, a w szczególności w budowaniu silnego potencjału przywódczego i nowej kultury organizacyjnej po to, by zintegrować różne jednostki biznesowe „pod jednym dachem”.

Objective

Przygotować i umożliwić integrację „pod jednym dachem” 4 spółek medialnych o różnych kanałach dystrybucji mając na uwadze dwa główne obszary zmiany:

Obszar 1 – Przywództwo

Cel: kontynuacja wzmacniania przywództwa na wszystkich poziomach organizacji i podtrzymanie kultury zaufania i zaangażowania w całej organizacji.

Obszar 2 – Kultura

Cel: przygotowanie biznesu do przyjęcia zwinnego (agile) modelu działania

-Lepsze zrozumienie, przewidywanie i odpowiadanie na stale zmieniające się warunki na rynku i potrzeby klientów,

-Rozwój liderów, którzy będą w stanie tworzyć i wzmacniać warunki do proaktywnego podejmowania decyzji i wykorzystywania nowych możliwości rynku.

Solution

Poprzez bliską współpracę z Zarządem, Dyrektorem HR oraz zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transformacji, na przestrzeni dwóch lat Impact stworzył rozwiązanie ściśle zintegrowane z celami biznesowymi organizacji. Ta podróż ku zmianie składała się z ponad 20 inicjatyw wdrożonych na różnych poziomach biznesu, należą do nich m.in.:

-Seria warsztatów dla Top Team, w celu wzmocnienia współpracy, zdolności przywódczych i przygotowania do wdrożenia zmiany. Warsztatom towarzyszył executive coaching,

-Program modułowy „Przywództwo w działaniu” dla menedżerów poziomu N-1,

-Seria warsztatów strategicznych dla wybranych 40 liderów organizacji,

-Doradztwo w zakresie wprowadzania zmiany i warsztaty dot. innowacji,

-Włączenie Ringier Axel Springer Polska w działania z organizacją not-for-profit, by wzmocnić społeczne zaangażowanie.

Result

Integracja kulturowa różnych firm wymaga czasu, dużej inwestycji i zaangażowania wszystkich pracowników. Ringier Axel Springer Polska jest nadal w trakcie swojej podróży. Istnieje jednak wiele przesłanek wskazujących na to, że ta praca w kierunku stworzenia w pełni zintegrowanej firmy „pod jednym dachem” już teraz przynosi korzyści zarówno z perspektywy biznesu jak i ludzi.

Przeprowadzone inicjatywy zbliżyły ludzi do siebie. Przełożyło się to na stworzenie kultury autentycznej współpracy. Kluczowi liderzy firmy wzmocnili swój potencjał przywódczy, jednocześnie zwiększając wobec siebie wzajemne zaufanie. Programy wspierały stworzenie i wdrożenie wielu strategicznych inicjatyw biznesowych takich jak: nakreślenie wspólnej wizji i zdefiniowanie strategicznych kierunków dla organizacji, rozwój programu „Process Excellence”, usprawnienie struktury biznesowej oraz wyklarowanie procesu podejmowania decyzji, podziału ról i odpowiedzialności.

Jedną z najistotniejszych zmian było wzmocnienie kultury biznesowej w zakresie prowadzenia otwartego dialogu i podejmowania inicjatyw oddolnych, które są kluczowe dla skutecznej transformacji biznesu.

„Praca z Impactem to było świetne, mocno angażujące doświadczenie dla wszystkich naszych menedżerów. Sposób omawiania sytuacji podejmowania działań przywódczych dotykał samego sedna i dzięki temu był dla nas bardzo uczący, zachęcający do refleksji. Widziałem jak mój zespół rozwijał się z sesji na sesję i to sprawia, że czuję dumę i radość.”

Mark Dekan – Prezes Zarządu Ringier Axel Springer Media AG