Skip to main content

Nasze podejście

Uczenie się w środowisku wirtualnym

Oto, jak nasze cyfrowe rozwiązania umożliwiają ludziom i organizacjom na całym świecie uczestniczenie w przełomowym procesie nauki przez doświadczenie. 

Image
Car lights from above

Uczenie się w rytmie zmian

Technologie edukacyjne mogą pomóc organizacjom w zwiększeniu skali i zasięgu rozwiązań rozwojowych, ale tylko wtedy, gdy będziemy rozumieć, jak efektywnie z nich korzystać. Tu właśnie może pomóc Impact. Łączymy wiodące, dostosowane do potrzeb technologie edukacyjne z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu wyróżnianych nagrodami rozwiązań rozwojowych dla naszych klientów.  

Możemy zmienić Twoją organizację, wykorzystując moc uczenia się w środowisku wirtualnym poprzez rozwiązania oparte na komunikacji bezpośredniej, hybrydowej lub wyłącznie wirtualnej. Nasze dostosowane do potrzeb technologie edukacyjne: air™ i Inscape Rooms umożliwiają realizację programów rozwojowych na dużą skalę i zapewniają komfortowe warunki uczenia się w formule hybrydowej lub stricte wirtualnej.   

Możemy również zintegrować nasze spersonalizowane rozwiązania w zakresie nauczania wirtualnego i hybrydowego z istniejącymi platformami technologicznymi, takimi jak Microsoft Teams, Slack, Zoom, Spatial Chat i Mural.   

W miarę jak rośnie tempo, w jakim musimy się uczyć, nasi klienci mówią nam, że uczenie się w pracy jest o wiele bardziej powszechne — ludzie nie muszą ruszać się z miejsca, by móc się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Dzięki technologiom cyfrowym wspieramy naszych klientów w bezpośrednim i natychmiastowym wykorzystaniu nowej wiedzy, co oznacza przełamanie bariery między uczeniem się o pracy a jej wykonywaniem.   

Umieszczenie uczącego się w centrum jest kluczem do realizacji potrzeby edukacyjnej. Zawsze zaczynamy od aktualnych potrzeb klienta i wykorzystujemy technologię do wspierania rozwoju w obszarach istotnych dla wykonywanej pracy obecnie lub w przyszłości.   

Znamy przypadki klientów, którzy zbudowali obszerne bazy wiedzy i następnie odkryli, że nikt z nich nie korzysta lub nie stosuje tej wiedzy w praktyce. Aby uczenie się było skuteczne, powinno uwzględniać kontekst biznesowy, odpowiadać na realne i aktualne wyzwania. Nie chodzi tu o dostęp do wiedzy, a bardziej o transfer doświadczeń i zdolność zastosowania nauki w kontekście codziennej pracy.  

Technologie cyfrowe nie zmieniły sposobu, w jaki ludzie się uczą, a po prostu dały nam nowe narzędzia do wspierania procesu rozwojowego. Aby zwiększyć zaangażowanie i skuteczność, należy najpierw określić nadrzędny sens procesu rozwojowego, a dopiero potem szukać odpowiednich platform do jego realizacji.