Skip to main content

Team Development w TEVA

Coniferous forest by the water
Sektor
Farmaceutyka
Rozwiązania
Team Development

Kontekst

TEVA jest w pierwszej 20 firm farmaceutycznych specjalizujących się w produkcji i sprzedaży leków generycznych. TEVA Kutno SA to polski oddział Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Kutno potrzebowała wsparcia w przełożeniu wizji, misji i wartości organizacji na codzienną praktykę biznesową na wszystkich szczeblach firmy.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy potrzeb organizacji, Impact opracował kompleksowy, modułowy program rozwoju zespołów. Wzięło w nim udział 196 pracowników - włączając w to menedżerów reprezentujących każdy departament organizacji.

Bezpośrednie efekty widoczne w zaangażowaniu pracowników to lepsze relacje cross-funkcyjne, większy udział w rozwiązywaniu wyzwań danego departamentu i branie odpowiedzialności za swój rozwój osobisty.   

Rezultaty biznesowe zaś to: wyższy poziom udziału w projektach, większa innowacyjność i produktywność, przykładanie większej uwagi do jakości wykonywanej pracy.

Referencje
Klienci o nas
Piero Beltrame
HR Development, SE Europe
Ericsson
“Our programme was a great success. The participants were deeply involved and gained awareness and motivation about ‘who I am’ and ‘what I want to change/achieve’. Many have said this was the most memorable development event they’ve ever participated in. Co-operation with Impact was excellent. We especially appreciated their consultative skills and creativity in designing the programme, their ability to listen to our needs and also their observation and feedback abilities with the participants."
Participant
Lendlease
"An insightful and empowering experience – invaluable in learning how to live and promote sustainability. An excellent way to connect with your colleagues, local community and yourself; it’s a platform to help understand how you can make your best impact on the world.”
Chris Ranger
Director of Services
Motorola
"In summary, a fantastically positive outcome for the EMEA Services Management team. We have improved business performance and enabled sales to exceed their targets as well as services targets in terms of contract attachment, contract revenues and deferred revenues. All of this has been done within the true spirit of co-operation and respect for each other."