Skip to main content

Team Development w TEVA

Coniferous forest by the water
Sektor
Farmaceutyka
Rozwiązania
Team Development

Kontekst

TEVA jest w pierwszej 20 firm farmaceutycznych specjalizujących się w produkcji i sprzedaży leków generycznych. TEVA Kutno SA to polski oddział Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Kutno potrzebowała wsparcia w przełożeniu wizji, misji i wartości organizacji na codzienną praktykę biznesową na wszystkich szczeblach firmy.

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy potrzeb organizacji, Impact opracował kompleksowy, modułowy program rozwoju zespołów. Wzięło w nim udział 196 pracowników - włączając w to menedżerów reprezentujących każdy departament organizacji.

Bezpośrednie efekty widoczne w zaangażowaniu pracowników to lepsze relacje cross-funkcyjne, większy udział w rozwiązywaniu wyzwań danego departamentu i branie odpowiedzialności za swój rozwój osobisty.   

Rezultaty biznesowe zaś to: wyższy poziom udziału w projektach, większa innowacyjność i produktywność, przykładanie większej uwagi do jakości wykonywanej pracy.

Referencje
Klienci o nas
Participant
calder stewart
“I absolutely loved this module, it created a lot of opportunities for learning and some really great discussions. As a group, it gave us a lot of insight into our strengths and development areas.”
Participant
Lendlease
"An insightful and empowering experience – invaluable in learning how to live and promote sustainability. An excellent way to connect with your colleagues, local community and yourself; it’s a platform to help understand how you can make your best impact on the world.”
Rachel Parikh
Director, Sustainability
SAP
"The work we did with Impact around employee engagement really helped us to get a pulse check on how people at SAP view sustainability and how we can help them understand the business opportunity that sustainability presents to us as a technology company."