Skip to main content

Competitor strategy program w RAS Polska

Dark green plants

Kontekst

Po dużej fuzji dwóch topowych graczy na rynku mediowym, Ringier Axel Springer Polska (RASP) postanowił podjąć działania, które wesprą jego liderów w sformułowaniu odpowiedzi na tę fuzję oraz podobne działania konkurentów oraz przygotują ich na przyszłe zagrożenia i niepewności związane z pandemią Covid-19.

W rezultacie tego programu miała powstać ocena obecnej strategii RASP – czy jest ona właściwa, czy też wymaga dostosowania w obliczu możliwych działań konkurencji.

Szybko zmieniająca się natura zewnętrznych zagrożeń, przed którymi stanął RASP, wymagała natychmiastowej reakcji i podjęcia działań. Cztery lata wcześniej w podobnej sytuacji Impact zaprojektował dla RASP “War Game”, który oceniony był przez Senior Leadership Team jako znakomite, praktyczne i dające doskonałe rezultaty doświadczenie. CEO zadecydował o podjęciu współpracy z Impact, tym razem w formie wirtualnej i w ciągu kilku tygodni Competitor Strategy Programme został przeprowadzony dla ponad 50 liderów RASP. Wzięli w nim też udział wszyscy członkowie zarządu

Najważniejszym celem programu Competitor Strategy Programme było przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku konkurencyjnego przez Senior Leadership Team RASP, w tym:

  • Analizę sytuacji biznesowej RASP po fuzji konkurentów.
  • Przygotowanie koncepcji możliwych scenariuszy i działań innych konkurentów w Polsce w wyniku przejęcia.
  • Sformułowanie strategicznej odpowiedzi RASP na te potencjalne działania (w oparciu o zasadę planowania proaktywnego i reaktywnego).
  • Wypracowanie pomysłów na wzmocnienie obecności RASP na rynku mediowym w Polsce.

 

Ze względu na ograniczenia Covid-19, dwutygodniowy program odbył się w całości wirtualnie. Elementami programu były:

1. Wirtualny Kick Off, w trakcie którego uczestnicy poznali założenia projektu, grupy robocze (z których każda reprezentowała innego konkurenta, a jedna RASP) oraz technologię, za pomocą której grupy będą mogły pracować i komunikować się.

2. Cztery inspirujące sesje z zewnętrznymi ekspertami rynkowymi, które dostarczyły uczestnikom nowej wiedzy i szerszego spojrzenia na sytuację.

3. Następnie odbyły się dwie sesje prezentacyjne grup konkurentów, podczas których przedstawiły one swoje strategie w odpowiedzi na fuzję. Pozostałe grupy poddały te strategie analizie i z pozycji konkurentów, których reprezentowały udzielały informacji zwrotnej.

4. Jednym z elementów procesu był specjalnie przygotowany przez Impact kanał na platformie Microsoft Teams, służący do pracy pomiędzy poszczególnymi elementami procesu, będąca również miejscem do dzielenia się informacjami – aby ułatwić uczestnikom analizę danych konkurencji i kontynuację pracy nad projektem.

5. Proces zakończył się prezentacją  grupy RASP, której członkowie przedstawili „RASP Response”, czyli odpowiedź strategiczną RASP opartą na zdobytej podczas programu wiedzy o konkurencji i jej możliwych działaniach. Również w trakcie tej sesji uczestnicy mieli czas na pytania, dyskusję i feedback.

„W trakcie tego programu weszliśmy w buty naszych konkurentów i spojrzeliśmy na naszą firmę ich oczami. Dało nam to wszystkim możliwość wyjścia poza nasze standardowe sposoby myślenia i działania, porozmawiania z ekspertami wewnątrz naszej organizacji i czas na, uczenie się od nich. Podjęliśmy ważne strategiczne rozmowy. Inspirujące były również spotkania z ekspertami zewnętrznymi. Spojrzenie na rynek z ich perspektywy było bardzo wnikliwe ”.

Julita Rudolf, dyrektor ds. Transformacji biznesowej

 

„To był kolejny raz, kiedy przeprowadziliśmy Competitor Strategy Programme z Impact w Polsce - cenimy samo rozwiązanie i za każdym razem była to dla nas doskonała okazja do poszerzenia naszej perspektywy.

Nasz rynek zmienia się bardzo szybko i musimy stale monitorować sytuację i ruchy naszych konkurentów. Dzięki Competitor Strategy Programme możemy robić to w w lżejszej, przyjemnej formie, jednocześnie bardzo intensywnie pracując.”

Mark Dekan, prezes Ringier Axel Springer Media AG

Referencje
Klienci o nas
Mark Dekan
CEO
Ringier Axel Springer Polska
“It was the third time we did Competitor Strategy Programme with Impact and we not only enjoy it but each time it is also for us a great opportunity to broaden our perspective. Our market changes very quickly and we need to constantly monitor the situation and the moves of our competitors. The Competitor Strategy Programme approach makes it fun, intensive and memorable.”
Julita Rudolf
Transformation Director
Ringier Axel Springer Polska
“In the course of this set of workshops we got into the shoes of our competitors and looked at our company through their eyes. It gave us all an opportunity to go beyond our business as usual, to discuss with and learn from internal experts, and finally, to think more strategically. I also found the meetings with external experts very inspiring. It was very insightful to look at the market from their perspective.”