Skip to main content

Wirtualny program rozwoju przywództwa dla Morgan

Coniferous forest by the water
Sektor
Przemysł
Rozwiązania
Transformational Leadership

Kontekst

Firma Morgan Advanced Materials zidentyfikowała potrzebę stworzenia pracujących efektywnie i w sposób zrównoważony zespołów liderów, którzy mogliby realizować obecną strategie i cele, jednocześnie rozwijając przyszłość firmy.

Głównym celem programu było wzmocnienie przywództwa i zdolności do przewodzenia zmianom w organizacji. To wirtualne rozwiązanie miało podnieść zdolności przywódcze uczestników, wyposażając ich jednocześnie w umiejętności zarządzania zmianami w zmiennym i niepewnym środowisku biznesowym.

4 szczegółowe cele Leadership journeys:

  • Kierunek: dostosowanie całej organizacji do strategii biznesowej Morgan, tak aby wszyscy liderzy podążali w jednym kierunku.
  • Sieć globalna: stworzenie globalnej sieci liderów, którzy inspirują i rozwijają swoich ludzi
  • Zmiana: kierowanie i zarządzanie zmianą, tak aby Morgan rozwijał się szybciej niż konkurencja.
  • Inwestowanie w ludzi: zadbanie o pracowników, aby organizacja nadal przyciągała, zatrzymywała i motywowała talenty.

Program, który pierwotnie był zaprojektowany jako blended-learning z 3 modułami face2face dla każdej kohorty został z sukcesem przeprojektowany na program w całości wirtualny.

Rozwiązanie łączyło moduły face2face, wirtualne doświadczenia, strategiczne wyzwania biznesowe, elementy indywidualnego uczenia się online, podcasty, peer coaching, mentoring i technologię mobile-first learning.

Wirtualne aspekty programów zawarte zostały w cyfrowej aplikacji Impact - air

„Partnerstwo z Impact odegrało zasadniczą rolę w dostarczeniu angażującego, opartego na doświadczeniu programu rozwojowego, którego efekty po roku od wdrożenia mają istotny wpływ na całą firmę. Poszczególne osoby zwiększyły świadomość siebie i swojego stylu przywództwa, oraz sposoby dostosowania tego stylu tak, aby wpływać na lepsze zaangażowanie wszystkich naszych pracowników. Liderzy kwestionują obecne podejście do wprowadzania zmian i poszukują długoterminowych ulepszeń. Praca z zespołem Impact to zawsze przyjemność. Otrzymaliśmy niezliczone pozytywne komentarze od uczestników, ich przełożonych I liderów na najwyższych szczeblach organizacji”.
- Heather CokerGroup Head of Learning and Development

Programy zdobyły srebrną nagrodę Learning Technologies Award w listopadzie 2020 r. Jurorzy byli pod wrażeniem nowatorskiego wykorzystania szerokiej gamy technologii edukacyjnych wykorzystanych w innowacyjnej aplikacji Impact do uczenia się - air.

Referencje
Klienci o nas
Heather Coker
Group Head of Learning and Development
Morgan Advanced Materials
"Partnering with Impact was instrumental in delivering engaging, experiential learning, which is having a significant effect across the business within a year of deployment. Individuals have increased their awareness of themselves and their leadership style, including ways they can flex that style to create better engagement with all our employees. Leaders are looking for ways to challenge our current approaches to drive change and long-term improvements.Working with the Impact team is always a pleasure."
Mads Ingholt
Manager, Group Leadership Development
Borealis
“We believe that to take on leadership is as much to embark upon a challenging personal development journey as it is a formal career step; a sine qua non in the development of leadership capabilities is therefore the individual’s hunger for personal challenge and development.”
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”