Skip to main content

Rozwój managerów i transformacja kultury uczenia się

Coniferous forest by the water
Sektor
Retail
Rozwiązania
Change Management
Transformational Leadership

Kontekst

Co-op to piąta co do wielkości brytyjska sieć sprzedawców żywności, jedna z największych na świecie spółdzielni konsumenckich i lider wśród przedsiębiorstw prospołecznych.

Co-op uruchomił nową strategię, która zidentyfikowała sześć strategicznych celów związanych z „Byciem współpracownikiem Co-op”. Kluczem do realizacji tej strategii była umiejętność zapewnienia pracownikom rozwoju w prawdziwie zróżnicowanym i integrującym miejscu pracy. Impact współpracował z Co-op nad osiągnięciem tych założeń.

Ogólnym celem było stworzenie narzędzia, które pomoże pracownikom zaplanować karierę i ścieżkę rozwoju w Co-op, a także zaspokojenie natychmiastowej potrzeby przyspieszenia rozwoju i adaptacji nowych kierowników sklepów.

Faza 1 – Cultural Immersion (badanie potrzeb).
Impact przeprowadził szeroko zakrojone badanie potrzeb
i kompleksowo zmapował zarówno obecną sytuację w Co-
op, jak i przyszłe potrzeby spółki. Badania jakościowe
i ilościowe przeprowadzono za pomocą 170 kwestionariuszy
i 25 wywiadów.

Faza 2 – Przeprowadzenie warsztatów Business Context and Development Outcomes z 80 kluczowymi interesariuszami z wykorzystaniem Solution Mapping - podejścia stosowanego przez Impact do projektowania rozwiązania dopasowanego do specyficznego kontekstu klienta.

Faza 3 – Ustalenie ścieżek rozwoju.
Na tym etapie zidentyfikowanych zostało wiele potencjalnych ścieżek uczenia się i elementów wymaganych dla rozwoju kierowników sklepów.

Faza 4 – Stworzenie mapy przepływu wiedzy. Opracowano optymalny kierunek przepływu wiedzy i wysokiej jakości sieć edukacyjną.

Faza 5 – Zaprojektowanie ścieżki rozwoju dla kierowników.
Opracowano dalszy, szczegółowy projekt ścieżek rozwoju dla kierowników sklepów.

Podczas programu powstały kompleksowe, ogólnofirmowe Learning Map i Chat Mat, informujące o możliwościach uczenia się i rozwoju kariery, poprawiając tym samym wykorzystanie i zasięg inicjatyw edukacyjnych i rozwojowych.
Impact zaprojektował również liczne moduły edukacyjne do samodzielnego wdrożenia przez pracowników Co-op po zakończonym programie.


Impact zaprojektował również liczne moduły edukacyjne do samodzielnego wdrożenia przez pracowników Co-op po zakończonym programie.

Partnerstwo Impact z Co-op i ich podejście do wprowadzania kreatywnych zmian pomogło nam zmienić kulturę uczenia się w naszej organizacji. Impact robił wszystko by dogłębnie zrozumieć naszą działalność i wypracować wspólnie z naszymi pracownikami unikalne rozwiązania edukacyjnych – rozwiązań, które poprawiły sposób, w jaki nasi koledzy mogą kierować swoją karierą i rozwijać ją w Co-op.” - Margaret Ollerenshaw, Kierownik ds. przywództwa, talentów i uczenia się w Co-op

 

Referencje
Klienci o nas
Margaret Ollerenshaw
Head of Leadership, Talent Development
Co-op
“Impact have built a strong and trusting partnership with Co-op, which has allowed us to explore leading-edge, unique ways of approaching and landing our transformational change agenda. The response from our leaders has been amazing.”
Particpant
Area Manager
Co-op
“In 30 years of retail this has been the best change conference I’ve ever been to.”
Margaret Ollerenshaw
Head of Leadership, Talent and Learning
Co-op
“Impact’s partnership with the Co-op and their approach to creative change has helped us to transform the culture of learning in our organisation. Impact worked to truly understand our business & collaborated with our internal colleagues before creating unique learning solutions - solutions that have enhanced the way our colleagues can navigate and develop their careers at Co-op."