Skip to main content
Przywództwo
Rozwój menedżerów

Kultura Przywództwa - sprawdzony przepis na sukces organizacji

Kultura Przywództwa - sprawdzony przepis na sukces organizacji
Published: February 23, 2022
Share this article:

Czym jest przywództwo w organizacji?

Żyjemy w niestabilnych czasach, gdzie potrzeba liderów patrzących na organizacje, jako całość, a nie zbiór oddzielnych funkcji lub działów. Chodzi nie tylko o docenienie pracy ludzi niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmują. Liderzy powinni mieć świadomość, że decyzje podejmuje się na podstawie tego, co jest najlepsze dla całej organizacji, a nie tylko funkcji, z którymi związana jest ich praca. Przywództwo w organizacji to podejście, które zakłada, że przewodzenie nie należy tlyko do wybranych jednostek. Przejawia się u wszystkich pracowników w zachowaniach mających na celu wspólne dobro, uwzględniających całość organizacji.

Kim jest lider odnoszący sukces?

Przede wszystkim ma podejście holistyczne do organizacji. Liderzy, którzy odnoszą sukces, rozszerzają tradycyjne wertykalne i hierarchiczne podejście do zarządzania. Myślenie o organizacji rozszerzają do perspektywy horyzontalnej, która obejmuje to, co dzieje się w całej firmie. Określają wyzwania jako szanse i pielęgnują podejście, które osadza ciekawość i współpracę w całej w kulturze organizacyjnej. Liderzy ci zachęcają swoich ludzi do poznawania firmy jako całości i zrozumienia pracy innych. Odnoszący sukcesy liderzy są również biegli w wyjaśnianiu podejmowanych decyzji. Informują, dlaczego będą lepsze dla całej organizacji.

Kim są liderzy zmian?

Doskonałym przykładem organizacji, która wdrożyła w życie kulturę przywództwa, jest bank ubezpieczeniowy i inwestycyjny, z którym pracujemy blisko 3 lata. W tym czasie kadra kierownicza wyższego szczebla przeszła przez 9-miesięczne doświadczenie rozwojowe, podsumowujące dotychczasową pracę, skłaniające do refleksji i rozważenia pracy w inny sposób. Odpowiadaliśmy na pytania: co jeszcze możemy zrobić? Czego chcą i potrzebują nasi klienci? Gdzie występują zakłócenia komunikacji w organizacji? Była to okazja dla liderów do nauki i rozwoju przywództwa. Dzięki temu lepiej zrozumieli realia i inne funkcje w organizacji. Wykształcili w sobie postawy przywódcze i zaczęli wywierać realny wpływ. Dziś firma wprowadza innowacje w tempie, które nie wydawało się możliwe trzy lata temu. Poważne problemy, które występowały (sektor usług finansowych doświadczył w ostatnich latach ogromnych trudności, ze względu na start-upy oferujące technologię finansową bezpośrednio konsumentom) są teraz identyfikowane i szybko rozwiązywane. W organizacji zniknęła hierarchiczność zarządzania. Są za to liderzy, którzy proaktywnie docierają do swoich kolegów, pełniących różne funkcje po to, by realizować odważne strategie. Liderzy po przejściu programu rozwojowego Impact zostali lepiej przygotowani i zmotywowani do przeprowadzenia niezbędnych zmian w różnorodnych funkcjach i zespołach.

Co dają organizacje zorientowane na człowieka?

Jesteśmy przekonani, że podejście skoncentrowane na człowieku może być kluczowym argumentem dla rozwoju przywództwa. Organizacje potrzebują liderów, którzy rozumieją, jak wyzwania wpływają na całą firmę. Współpracują, aby pomóc sobie nawzajem we wdrażaniu zmian i  odpowiednim reagowaniu. Ten rodzaj sprawnego, zbiorowego podejmowania decyzji jest bardziej prawdopodobny, gdy między ludźmi istnieją relacje i funkcjonuje podejście skoncentrowane na drugim człowieku. Organizacje skupione na człowieku opierają się na uznaniu, że istnieją dla ludzi. Są zainteresowane tym, w jaki sposób ludzie angażują się i doświadczają swojej organizacji – niezależnie od tego, czy są klientami, pracownikami czy dostawcami. Takie podejście wymaga szerokiego spojrzenia, zarządzania organizacją, jako całością oraz świadomości, jak sytuacje wpływają na różnych ludzi.

Każdy może być przywódcą

Kolejny argument, który może motywować przejście w kierunku wprowadzania kultury przywództwa, obejmuje postrzeganie go jako działania. Podejście to nie polega na traktowaniu przywództwa, jako cechy osobowości lub cechy wrodzonej. Przywództwo jest działaniem, które może podjąć każdy, kto potrafi przyjrzeć się sytuacji, zauważyć, że istnieje próżnia przywództwa, zdecydować się coś z tym zrobić i działać. Ta forma przywództwa jest dostępna i demokratyczna – może to robić każdy, bez względu na hierarchię, stanowisko czy stopień płacy. Ćwicząc tę postawę i zauważając, kiedy pojawiają się wyzwania, przyzwyczajamy się do dostrzegania tego, co dzieje się w całej firmie.

Przywództwo oparte na relacjach i bezpieczeństwie

W Impact wierzymy, że droga do skutecznego przywództwa wiedzie przez kultywowanie kultury integracyjnej opartej na relacjach między ludźmi i zapewnianiu wszystkim psychologicznie bezpiecznej przestrzeni do podejmowania działań. Co dadzą liderzy Twojej organizacji? Podejście oparte na przywództwie pozwoli nie tylko na wprowadzenie różnorodnych zmian, ale przede wszystkim rozwinie największy kapitał Twojej organizacji – ludzi w niej pracujących.

Manuel Larenas jest starszym konsultantem w Impact Americas. Możesz się z nim połączyć tutaj.