Atos Polska

Program strategicznego zarządzania zmianą i wdrażania nowej polityki dot. talentów

About

Atos to międzynarodowa firma świadcząca usługi z zakresu technologii informacyjnych. Organizacja zatrudnia ponad 74 000 tysiące osób w 48 krajach.  

Objective

Nadrzędnym celem programu było wdrożenie globalnej polityki Atosa dot. talentów w polskim oddziale firmy w taki sposób, by odpowiadała ona lokalnym realiom i była prawdziwie angażująca dla pracowników. Atos wybrał Impact jako swojego partnera biznesowego z tego względu, że nasze podejście pozwala na tworzenie rozwiązań, które są zarówno dobrze przemyślane na poziomie strategicznym a jednocześnie są mocno angażujące dla wszystkich biznesowych interesariuszy.

 

Solution

Nasze działania skupiały się na facylitacji procesu tworzenia lokalnej strategii rozwoju talentów w odniesieniu do strategii globalnej firmy. Przygotowywaliśmy też interesariuszy do efektywnego pełnienia swojej roli jako osób, których zadaniem jest identyfikowanie lokalnych i globalnych talentów.

Result

W efekcie pierwszych, eksperymentalnych interwencji, program jest obecnie priorytetem biznesowym. Proces ten jest potwierdzeniem, że zarządzanie talentami w Atosie nie jest osobnym działaniem względem innych procesów dziejących się w organizacji oraz, że w idzie w parze tworzeniem i wdrażaniem innych strategicznych rozwiązań i zarządzaniem zmianą w całej organizacji.