leadership simulation poland

Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe to przedsięwzięcia dostarczające głębi wrażeń, w których teoria spotyka się z rzeczywistą praktyką. Są absorbujące i wywierają na osobach uczestniczących głęboki wpływ – np. dzięki temu, że pozwalają w czasie rzeczywistym obserwować, w jaki sposób konfrontujemy się z rzeczami, które są dla nas trudne. Dotychczas przygotowaliśmy wiele tego typu symulacji dla klientów na całym świecie – różniły się przedmiotem i formą, ale w każdym przypadku przynosiły realną zmianę.

community action learning poland

Projekty społeczne

To narzędzie, za pomocą którego Impact pracując jednocześnie z organizacjami i grupami społecznymi pobudza innowacyjność oraz wspiera proces uczenia się oparty na współpracy. Są to dokładnie zaplanowane rozwiązania, uwalniające potencjał, które w zamierzeniu łączą realizację celów uczenia się organizacji z odpowiedzią na realne potrzeby społeczne danego środowiska lokalnego. Przynosi to korzyści obu stronom. CAL w niestandardowy sposób pomaga firmom kształtować zdolności przywódcze ich pracowników, sprawdzając liderów w nowym, nieznanym im, niejasnym i złożonym środowisku.

blended and virtual poland

Wirtualne rozwiązania

Impact wspiera procesy uczenia się za pomocą narzędzi wirtualnych. Staliśmy się ekspertami w wirtualnej facylitacji. Rozwiązania cyfrowe stosujemy tam, gdzie uważamy, że przyniosą wartość dodaną uczestnikom. Cały proces projektujemy tak, aby metody pracy wirtualnej i „twarzą w twarz” płynnie się łączyły i uzupełniały, tworząc w całości efektywny program.

in market journey poland

In Market Journey®

In Market Journey®, to rozwiązanie stworzone przez Impact, za pomocą którego – korzystając z sieci naszych kontaktów z klientami z całego świata – umożliwiamy menedżerom spotkania z osobami zarządzającymi innymi organizacjami z sektora komercyjnego, publicznego i organizacji pozarządowych. Spotkania te umożliwiają poszerzenie perspektywy oraz wyciąganie wniosków i czerpanie inspiracji z doświadczeń innych ekspertów. Nasze doświadczenia pokazują, że In Market Journey jest narzędziem w znaczący sposób wpływającym na rozwój biznesu. Konsultanci Impact poprzez facylitację refleksji grupowej i coaching wspierają uczestników w przeniesieniu tych doświadczeń na grunt swoich rodzimych organizacji.

learning in the outdoor poland

Doświadczenia w terenie

Elementy nauki na wolnym powietrzu wplataliśmy w nasze rozwiązania od początku istnienia Impact. Wierzymy, że tego typu element “przygody” znacząco zwiększa wartość rozwiązań z perspektywy uczestników. Zaobserwowaliśmy, że w takich warunkach proces uczenia się jest najbardziej efektywny – a uczestnicy postawieni w niecodziennej, niekomfortowej sytuacji są bardziej otwarci na doświadczenia.

coaching poland

Coaching

Rozwijamy zdolności coachingowe liderów w celu maksymalizacji wydajności pracy ich zespołów. Wyjątkową siłą coachingu jest to, że umożliwia samodzielne znalezienie rozwiązania własnych problemów. Wymaga zarówno wiedzy, jak i zestawu umiejętności oraz zrozumienia, dlaczego, kiedy i jak używać tej metody. Nasza praca na przestrzeni lat wykazała, że najskuteczniejsze jest empiryczne podejście do procesu uczenia się. Nasze programy coachingowe pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie rozwijanych umiejętności w swoim środowisku pracy.