Wierzymy, że ludzie są skłonni do zmiany postawy i zachowania, jeśli otrzymają nowe, inspirujące wyzwania, wzbudzające ciekawość, skłaniające do refleksji, pomagające wyjść poza strefę komfortu. Nasze rozwiązania wzmacniamy za pomocą następujących narzędzi stworzonych na bazie naszej metodologii uczenia się poprzez doświadczenie:

leadership simulation poland

Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe to przedsięwzięcia dostarczające głębi wrażeń, w których teoria spotyka się z rzeczywistą praktyką. Są absorbujące i wywierają na osobach uczestniczących głęboki wpływ – np. dzięki temu, że pozwalają w czasie rzeczywistym obserwować, w jaki sposób konfrontujemy się z rzeczami, które są dla nas trudne. Dotychczas przygotowaliśmy wiele tego typu symulacji dla klientów na całym świecie – różniły się przedmiotem i formą, ale w każdym przypadku przynosiły realną zmianę.

community action learning poland

Projekty społeczne

To narzędzie, za pomocą którego Impact pracując jednocześnie z organizacjami i grupami społecznymi pobudza innowacyjność oraz wspiera proces uczenia się oparty na współpracy. Są to dokładnie zaplanowane rozwiązania, uwalniające potencjał, które w zamierzeniu łączą realizację celów uczenia się organizacji z odpowiedzią na realne potrzeby społeczne danego środowiska lokalnego. Przynosi to korzyści obu stronom. CAL w niestandardowy sposób pomaga firmom kształtować zdolności przywódcze ich pracowników, sprawdzając liderów w nowym, nieznanym im, niejasnym i złożonym środowisku.

blended and virtual poland

Wirtualne rozwiązania

Impact wspiera procesy uczenia się za pomocą narzędzi wirtualnych. Staliśmy się ekspertami w wirtualnej facylitacji. Rozwiązania cyfrowe stosujemy tam, gdzie uważamy, że przyniosą wartość dodaną uczestnikom. Cały proces projektujemy tak, aby metody pracy wirtualnej i „twarzą w twarz” płynnie się łączyły i uzupełniały, tworząc w całości efektywny program.

in market journey poland

In Market Journey®

In Market Journey®, to rozwiązanie stworzone przez Impact, za pomocą którego – korzystając z sieci naszych kontaktów z klientami z całego świata – umożliwiamy menedżerom spotkania z osobami zarządzającymi innymi organizacjami z sektora komercyjnego, publicznego i organizacji pozarządowych. Spotkania te umożliwiają poszerzenie perspektywy oraz wyciąganie wniosków i czerpanie inspiracji z doświadczeń innych ekspertów. Nasze doświadczenia pokazują, że In Market Journey jest narzędziem w znaczący sposób wpływającym na rozwój biznesu. Konsultanci Impact poprzez facylitację refleksji grupowej i coaching wspierają uczestników w przeniesieniu tych doświadczeń na grunt swoich rodzimych organizacji.

learning in the outdoor poland

Doświadczenia w terenie

Elementy nauki na wolnym powietrzu wplataliśmy w nasze rozwiązania od początku istnienia Impact. Wierzymy, że tego typu element “przygody” znacząco zwiększa wartość rozwiązań z perspektywy uczestników. Zaobserwowaliśmy, że w takich warunkach proces uczenia się jest najbardziej efektywny – a uczestnicy postawieni w niecodziennej, niekomfortowej sytuacji są bardziej otwarci na doświadczenia.

coaching poland

Coaching

Rozwijamy zdolności coachingowe liderów w celu maksymalizacji wydajności pracy ich zespołów. Wyjątkową siłą coachingu jest to, że umożliwia samodzielne znalezienie rozwiązania własnych problemów. Wymaga zarówno wiedzy, jak i zestawu umiejętności oraz zrozumienia, dlaczego, kiedy i jak używać tej metody. Nasza praca na przestrzeni lat wykazała, że najskuteczniejsze jest empiryczne podejście do procesu uczenia się. Nasze programy coachingowe pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie rozwijanych umiejętności w swoim środowisku pracy.

Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie wziąć

Jacek Pałkiewicz