Skip to main content

Rozwój Poprzez Dialog - Telia Action Camp Case Study

Waving leaves

Kontekst

Telia operująca na niepewnym, stale zmieniającym się rynku, postanowiła przeprowadzić program zmiany kultury, mający na celu budowanie bardziej zwinnej i elastycznej organizacji

Rynek szybkich technologii nieustannie się zmienia. Wymaga to od organizacji takich jak Telia odejścia od starej, hierarchicznej szkoły przywództwa, w kierunku kultury opartej na ‘self-leadrrhip’, współpracy, wykorzystującej inteligencję zbiorową.

Telia zaprosiła Impact do opracowania innowacyjnego rozwiązania mającego na celu „uwolnienie potencjału pracowników do robienia czegoś innego” – oraz do rozwoju umiejętności współpracy, budowania kultury zaufania i otwartego dialogu.

Cele programu Dialogue for Growth Online Learning Journey:

  • Rozwijanie umiejętności i narzędzi dot. głębokiego słuchania, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z uprzedzeniami, krytycznej refleksji, informacji zwrotnej i trudnych rozmów.
  • Budowanie zaufania do otwarcia na większą wnikliwość w rozmowach jeden na jeden, wymianę i ułatwienie różnorodnych dyskusji grupowych, które odblokowują nowe sposoby myślenia.
  • Rozwijanie międzynarodowej sieci osób ukierunkowanych na samorozwój w całej organizacji

Dostarczane na platformie Microsoft Teams rozwiązanie zapewniało różnorodne, dynamiczne doświadczenia wirtualne, m.in.: facylitowane webinary, interaktywne sesje prowadzone przez uczestników, pakiet zadań do wykonania w Ms Teams.

Rezultaty współpracy Impact International i Telia:

„Impact naprawdę zainspirował i skłonił nas do myślenia na nowe sposoby podczas współtworzenia Dialogue for Growth Action Camp – wierzymy, że jest to sposób uczenia się przyszłości - zarówno tego, co ale i w jaki sposób się uczymy”,

Mattias Kanold – Head of Leadership and Team Development, Telia

Referencje
Klienci o nas
CEO
Thomson Reuters
"A company can only grow as fast as the people within it grow. The reason I like Generate so much is because it speaks to the nature and culture of Thomson Reuters."
Rachel Parikh
Director, Sustainability
SAP
"The work we did with Impact around employee engagement really helped us to get a pulse check on how people at SAP view sustainability and how we can help them understand the business opportunity that sustainability presents to us as a technology company."
Stuart Almond
Head of Intelligent Media Services
Sony
“We’ve made changes within the department and division. Not only team structure, but in terms of how we engage with our customers and the market.”