Skip to main content

Rozwój Poprzez Dialog - Telia Action Camp Case Study

Image
Waving leaves
Sektor
Technologia, Media i Telekomunikacja
Rozwiązania
Digital Learning

Kontekst

Telia operująca na niepewnym, stale zmieniającym się rynku, postanowiła przeprowadzić program zmiany kultury, mający na celu budowanie bardziej zwinnej i elastycznej organizacji

Rynek szybkich technologii nieustannie się zmienia. Wymaga to od organizacji takich jak Telia odejścia od starej, hierarchicznej szkoły przywództwa, w kierunku kultury opartej na ‘self-leadrrhip’, współpracy, wykorzystującej inteligencję zbiorową.

Telia zaprosiła Impact do opracowania innowacyjnego rozwiązania mającego na celu „uwolnienie potencjału pracowników do robienia czegoś innego” – oraz do rozwoju umiejętności współpracy, budowania kultury zaufania i otwartego dialogu.

Cele programu Dialogue for Growth Online Learning Journey:

  • Rozwijanie umiejętności i narzędzi dot. głębokiego słuchania, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z uprzedzeniami, krytycznej refleksji, informacji zwrotnej i trudnych rozmów.
  • Budowanie zaufania do otwarcia na większą wnikliwość w rozmowach jeden na jeden, wymianę i ułatwienie różnorodnych dyskusji grupowych, które odblokowują nowe sposoby myślenia.
  • Rozwijanie międzynarodowej sieci osób ukierunkowanych na samorozwój w całej organizacji

Dostarczane na platformie Microsoft Teams rozwiązanie zapewniało różnorodne, dynamiczne doświadczenia wirtualne, m.in.: facylitowane webinary, interaktywne sesje prowadzone przez uczestników, pakiet zadań do wykonania w Ms Teams.

Rezultaty współpracy Impact International i Telia:

„Impact naprawdę zainspirował i skłonił nas do myślenia na nowe sposoby podczas współtworzenia Dialogue for Growth Action Camp – wierzymy, że jest to sposób uczenia się przyszłości - zarówno tego, co ale i w jaki sposób się uczymy”,

Mattias Kanold – Head of Leadership and Team Development, Telia

Referencje
Klienci o nas
Christopher Williams
Strategic Content Manager
Sony
“I see real benefits in terms of the operational efficiency of the business. We’ve had loads of really good examples where people have either driven forward existing projects or new projects.”
Sarah Logan
Head of Google Digital Academy
Google Squared Guru
“Impact’s expertise in behavioural change has been core to our Squared programme. They are collaborative and insightful partners for the Google Digital Academy and other teams here at Google and we’d recommend them highly.”
Matthias Kanold
Head of Leadership & Team Development
Telia
"Impact has really inspired and challenged us to think in new ways when co-creating this virtual action camp – we believe this to be a way of future- proofing both what and how we learn."