Skip to main content

Rozwój Poprzez Dialog - Telia Action Camp Case Study

Image
Waving leaves
Sektor
Technologia, Media i Telekomunikacja
Rozwiązania
Digital Learning

Kontekst

Telia operująca na niepewnym, stale zmieniającym się rynku, postanowiła przeprowadzić program zmiany kultury, mający na celu budowanie bardziej zwinnej i elastycznej organizacji

Rynek szybkich technologii nieustannie się zmienia. Wymaga to od organizacji takich jak Telia odejścia od starej, hierarchicznej szkoły przywództwa, w kierunku kultury opartej na ‘self-leadrrhip’, współpracy, wykorzystującej inteligencję zbiorową.

Telia zaprosiła Impact do opracowania innowacyjnego rozwiązania mającego na celu „uwolnienie potencjału pracowników do robienia czegoś innego” – oraz do rozwoju umiejętności współpracy, budowania kultury zaufania i otwartego dialogu.

Cele programu Dialogue for Growth Online Learning Journey:

  • Rozwijanie umiejętności i narzędzi dot. głębokiego słuchania, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z uprzedzeniami, krytycznej refleksji, informacji zwrotnej i trudnych rozmów.
  • Budowanie zaufania do otwarcia na większą wnikliwość w rozmowach jeden na jeden, wymianę i ułatwienie różnorodnych dyskusji grupowych, które odblokowują nowe sposoby myślenia.
  • Rozwijanie międzynarodowej sieci osób ukierunkowanych na samorozwój w całej organizacji

Dostarczane na platformie Microsoft Teams rozwiązanie zapewniało różnorodne, dynamiczne doświadczenia wirtualne, m.in.: facylitowane webinary, interaktywne sesje prowadzone przez uczestników, pakiet zadań do wykonania w Ms Teams.

Rezultaty współpracy Impact International i Telia:

„Impact naprawdę zainspirował i skłonił nas do myślenia na nowe sposoby podczas współtworzenia Dialogue for Growth Action Camp – wierzymy, że jest to sposób uczenia się przyszłości - zarówno tego, co ale i w jaki sposób się uczymy”,

Mattias Kanold – Head of Leadership and Team Development, Telia

Referencje
Klienci o nas
Rachel Parikh
Director, Sustainability
SAP
"The work we did with Impact around employee engagement really helped us to get a pulse check on how people at SAP view sustainability and how we can help them understand the business opportunity that sustainability presents to us as a technology company."
Participant
Atos
"I did not expect such a positive effect of remote training. I didn’t feel that this form of meeting hindered us or was an obstacle in the implementation of the training. Super."
Matthias Kanold
Head of Leadership & Team Development
Telia
"Impact has really inspired and challenged us to think in new ways when co-creating this virtual action camp – we believe this to be a way of future- proofing both what and how we learn."