Skip to main content

Polpharma Leadership GO!

Coniferous forest by the water

Kontekst

Grupa Polpharma jest liderem rynku farmaceutycznego w Polsce. W jej skład wchodzi 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań
i rozwoju.

Polpharma nieustannie dąży do rozwoju innowacyjności i sprawnego funkcjonowania w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. W tym celu odnosząca sukcesy organizacja postanowiła skupić się na rozwoju liderów tak, by byli w stanie mierzyć się z wyzwaniami szybko zmieniającego się świata.

Polpharma zdecydowała się zaprosić Impact wraz z drugim partnerem do wsparcia procesu zmiany kulturowej.

Nadrzędnym celem programu Impact było wzmocnienie przywództwa i zmiany kulturowej w kierunku bardziej nowoczesnej, dostosowanej do zmieniającego się świata i środowiska VUCA.

Towarzyszącymi celami były:

  • zbudowanie spójnego podejścia do przywództwa w całej organizacji,
  • wzmocnienie efektywności przywództwa,
  • poszerzenie zakresu stylów przywództwa stosowanych w firmie  (z naciskiem na style coachingowe i wizjonerskie),
  • oraz zbudowanie współpracy pomiędzy różnymi częściami organizacji.

Impact zaproponował 3-modułowy program wzmacniania i rozwijania umiejętności przywódczych dla 120 menedżerów i dyrektorów N-1 i N-2 w Polsce, Kazachstanie, Rosji i Hiszpanii. Ten międzynarodowy program dostarczany był we wszystkich tych 4 krajach, w 3 różnych językach.

Program rozpoczęto od badania diagnostycznego realizowanego przez organizację partnerską, którego wyniki posłużyły za bazę kierunku zmiany.

Po rozmowach ze sponsorami i uczestnikami zdecydowano się rozpocząć program wspólnym wydarzeniem Kick Off dla wszystkich dyrektorów, czyli 120 uczestników programu oraz członków Zarządu. Celem tego spotkania było zaangażowanie uczestników w strategiczną zmianę. Podczas całodniowego eventu uczestnicy wzięli udział w serii interaktywnych warsztatów, mieli możliwość dyskusji i wymiany opinii z zarządem, co wpłynęło na poczucie sprawczości we wprowadzaniu zmiany.

Po tym wydarzeniu uczestnicy z kilku krajów podzielonych na 12-osobowe grupy rozpoczęli 3-modułowy program warsztatowy dostarczany przez Impact w Kazachstanie, Hiszpanii i Polsce. Program ukierunkowany był na na rozwijanie umiejętności przywódczych, zawierał także elementy zarządzania w świecie VUCA oraz myślenia strategicznego (Strategic Mindset).

Aby zapewnić sukces w postaci ciągłego zaangażowania uczestników i umożliwienie wprowadzenia trwałych zmian kulturowych w organizacji w postaci nowych stylów przywódczych – warsztaty oparte były na metodologii Experietial Learning. Dzięki jej zastosowaniu uczestnicy mieli możliwość eksperymentowania, testowania nowych umiejętności i zachowań w trudnym, często poza ich strefą komfortu, ale bezpiecznym środowisku. Wieloletnie doświadczenie Impact pokazało, że ta forma pracy, gwarantująca silne przeżycia mocno angażuje i otwiera na zmiany postaw uczestników programów rozwojowych, w ten sposób umacniając zdobywaną wiedzę praktyczną.

Ważnym elementem podczas całego procesu było wspieranie przez Impact komunikacji uczestników programu do Zarządu.

Warsztaty zakończono kolejnym eventem dla wszystkich uczestników, które ponownie zaprojektował Impact. W trakcie można zaobserwować wiele konkretnych przykładów zmian postaw wśród dyrektorów.

Program został uszyty tak, abyśmy mogli sprawdzić jego efektywność. Wyniki rediagnozy potwierdziły, że o ponad 20% wrosła liczba menadżerów, którzy prezentują style strategiczny i rozwijający. Ponadto program wpłynął bardzo pozytywnie na międzydziałową, crossfunkcjonalna współpracę, co w tak dużej i różnorodnej firmie, jak Polpharma jest bardzo ważne.

 Jako najlepszy dowód na to, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy może służyć fakt, że w 2020 r., a więc w roku pandemii koronawirusa, zdecydowaliśmy się na kontynuację programu i wspólnie z Impactem zaproponowaliśmy menadżerom skorzystanie z diagnozy VUCA. Każdy z uczestników po otrzymaniu wyników miał możliwość przedyskutowania ich z coachem i zaplanować konkretne działania.”

- Justyna Jedlińska, Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników Grupy Polpharma 

 

Referencje
Klienci o nas
Patrick McCarten
Programmes Manager, Employment & Social Inclusion Department
Knowsley
"This part of the programme is always done in the early stages; the difference it has made to clients has been overwhelming. Once clients have returned they are more motivated, their managers notice a big difference from carrying out their daily activities to taking on new responsibilities, and they speak highly of the staff that supported them.”
Mats Eriksson
CEO
Axess logistics
“The automotive industry is changing a lot and to be able to succeed we need a very aligned management team. Coming to the Lake District really helped, the whole programme has been excellent. We have got closer to each other and understand the dynamics of the group”
Learning Technology Award 2020 Judges
Morgan Advanced Materials
“The use of experiential, challenge-led methodologies and the continual focus on sustainability goals and the SDGs creates an exceptionally forward thinking and effective framework to embed learning and tackle real challenges simultaneously in this blended pathway. Overall – very impressive!”