Skip to main content

Program strategiczny w Atos Polska

Trees and roads

Kontekst

Atos to międzynarodowa firma świadcząca usługi z zakresu technologii informacyjnych. Organizacja zatrudnia ponad 74 000 osób w 48 krajach.  

Nadrzędnym celem programu było wdrożenie globalnej polityki Atosa dot. talentów w polskim oddziale firmy w taki sposób, by odpowiadała ona lokalnym realiom i była prawdziwie angażująca dla pracowników. Atos wybrał Impact jako swojego partnera biznesowego ze względu na podejście pozwalające na tworzenie rozwiązań, które są zarówno dobrze przemyślane na poziomie strategicznym, a jednocześnie są mocno angażujące dla wszystkich biznesowych interesariuszy.

Nasze działania skupiały się na facylitacji procesu tworzenia lokalnej strategii rozwoju talentów w odniesieniu do strategii globalnej firmy. Przygotowywaliśmy też interesariuszy do efektywnego pełnienia swojej roli jako osób, których zadaniem jest identyfikowanie lokalnych i globalnych talentów.

W efekcie pierwszych, eksperymentalnych interwencji, program jest obecnie priorytetem biznesowym. Proces ten jest potwierdzeniem, że zarządzanie talentami w Atosie nie jest osobnym działaniem względem innych procesów dziejących się w organizacji oraz, że w idzie w parze tworzeniem i wdrażaniem innych strategicznych rozwiązań i zarządzaniem zmianą w całej organizacji.

Referencje
Klienci o nas
Agnieszka Nowak
Talent Manager
Atos
“Talent management is a long and exciting road and we are pleased that our partner on the first phase of this journey was Impact. As I am responsible for talent management at Atos Poland, our management workshop was of the greatest value to me, as during this we successfully redirected our leaders to thinking that talent management is not only a HR process, identifying and developing talent benefits the business, managers and the individual.”