Skip to main content

Lendlease "Springboard" Program

Coniferous forest by the water

Kontekst

Lendlease Foundation jest wewnętrzną jednostką biznesową założoną w 1983 roku w celu wspracia I rozwoju pracowników Lendlease. „Springboard” powstał w 1998 roku jako flagowy program globalny Fundacji.

Impact Australia został wybrany do przeprojektowania programu Springboard w 2008 r. i ponownie w 2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące potrzeby biznesowe, gospodarcze i społeczne. Impact dostosował program do kluczowych zasad działaności Lendlease Foundation:

  1. Enriching lives: Wzbogacanie życia pracowników i ich rodzin
  2. Aiding communities: Pomoc organizacjom charytatywnym i społecznościom, w których zaangażowane
  3. Inspiring interest: Zwiększanie zainteresowana działalnością Lendlease Foundation.

„Springboard” to pięciodniowy program rozwoju osobistego. Uczestnicy spędzają dwa dni na poznawaniu swoich mocnych stron i refleksji nad osobistymi celami oraz dwa dni pracując z partnerem społecznym.

Rocznie przeprowadzamy 8 programów „Springboard”. W tym czasie współpracujemy z partnerem społecznym przy sześciu, długoterminowych, indywidualnych projektach. Uczestnicy programów, we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, zarządzają tymi projektami

Obejrzyj case study z jednego z programów - Springboard Tasman Peninsula.

 
1.Enriching lives: (mierzone na 6 tyg przed i 6 tyg po programie)
  • Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
  • Dobre samopoczucie psychiczne: wzrost o 25%
  • Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
  • Równowaga praca/życie: wzrost o 70%

2. Aiding communities: W latach 2008-2013 zrealizowaliśmy 41 projektów społecznych przez prawie 3000 roboczodni.

3. Inspiring interest: (mierzone na 3 tyg przed i 3 tyg po programie)

  • 97% uważa, że Lendlease angażuje się w rozwój pracowników (wzrost 45%)
  • 95% postrzega Lendlease pozytywnie (wzrost 33%)
  • 92% czuje się oddanych Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet uczestników z lat 2008-2015.

Liczba respondentów = 1135

Referencje
Klienci o nas
Geraldine Dolan
Programme participant
Diageo
"I took a huge learning out of the day, not only what we can do for the environment, but also that we have huge talents. I felt energised, inspired, exhausted and very happy. I’m so pleased that the Global Travel Middle East team has this power of making a difference in the community in our strategy and I can’t wait to do more.”
James Huitson
Turning Point
Scottish & Newcastle
"Creating a genuine partnership has been the key to success for Turning Point and Scottish & Newcastle’s approach to CSR. By rooting the programme in an understanding of each organisation’s objectives and business goals, we have produced something which is robust, creative, has longevity and adds real value to all organisations and our end users."
Armelle Savidan
Global Learning Manager
Faurecia
“Drive is the cornerstone of Faurecia’s cultural & leadership transformation. Curiosity, creativity and developing acts of leadership are critical to building the future.”