Skip to main content

Lendlease "Springboard" Program

Coniferous forest by the water

Kontekst

Lendlease Foundation jest wewnętrzną jednostką biznesową założoną w 1983 roku w celu wspracia I rozwoju pracowników Lendlease. „Springboard” powstał w 1998 roku jako flagowy program globalny Fundacji.

Impact Australia został wybrany do przeprojektowania programu Springboard w 2008 r. i ponownie w 2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące potrzeby biznesowe, gospodarcze i społeczne. Impact dostosował program do kluczowych zasad działaności Lendlease Foundation:

  1. Enriching lives: Wzbogacanie życia pracowników i ich rodzin
  2. Aiding communities: Pomoc organizacjom charytatywnym i społecznościom, w których zaangażowane
  3. Inspiring interest: Zwiększanie zainteresowana działalnością Lendlease Foundation.

„Springboard” to pięciodniowy program rozwoju osobistego. Uczestnicy spędzają dwa dni na poznawaniu swoich mocnych stron i refleksji nad osobistymi celami oraz dwa dni pracując z partnerem społecznym.

Rocznie przeprowadzamy 8 programów „Springboard”. W tym czasie współpracujemy z partnerem społecznym przy sześciu, długoterminowych, indywidualnych projektach. Uczestnicy programów, we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, zarządzają tymi projektami

Obejrzyj case study z jednego z programów - Springboard Tasman Peninsula.

 
1.Enriching lives: (mierzone na 6 tyg przed i 6 tyg po programie)
  • Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
  • Dobre samopoczucie psychiczne: wzrost o 25%
  • Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
  • Równowaga praca/życie: wzrost o 70%

2. Aiding communities: W latach 2008-2013 zrealizowaliśmy 41 projektów społecznych przez prawie 3000 roboczodni.

3. Inspiring interest: (mierzone na 3 tyg przed i 3 tyg po programie)

  • 97% uważa, że Lendlease angażuje się w rozwój pracowników (wzrost 45%)
  • 95% postrzega Lendlease pozytywnie (wzrost 33%)
  • 92% czuje się oddanych Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet uczestników z lat 2008-2015.

Liczba respondentów = 1135

Referencje
Klienci o nas
Peter Reynolds
Director, Communications
bwin.party
"I was quite sceptical about the merits of a programme like this so approached it with some reservations. However, right from the start I enjoyed the whole experience. It was challenging mentally, physically and emotionally and I found I was stretched in every direction. As a result, I learned a lot about myself but also about my colleagues, most of whom I was meeting for the first time."
Shauna Stones
APAC Talent Partner
Experian
“Impact were world class in their ability to align desired outcomes and design a challenging leadership experience. Their facilitation was on. point, woven in perfectly with the external conditions our participants were experiencing. The programme challenged participants in many different forms to ensure everyone was stretched. It brought an awareness of how to handle difficulty and ambiguity, of the impact they had on others, and of the strength they drew from themselves and their team."
Mads Ingholt
Manager, Group Leadership Development
Borealis
“We believe that to take on leadership is as much to embark upon a challenging personal development journey as it is a formal career step; a sine qua non in the development of leadership capabilities is therefore the individual’s hunger for personal challenge and development.”