Skip to main content

Springboard Program

Coniferous forest by the water

Kontekst

Lendlease Foundation jest wewnętrzną jednostką biznesową założoną w 1983 roku w celu wspracia I rozwoju pracowników Lendlease. „Springboard” powstał w 1998 roku jako flagowy program globalny Fundacji.

Impact Australia został wybrany do przeprojektowania programu Springboard w 2008 r. i ponownie w 2014 r., tak, aby odpowiadał on bieżące potrzeby biznesowe, gospodarcze i społeczne. Impact dostosował program do kluczowych zasad działaności Lendlease Foundation:

  1. Enriching lives: Wzbogacanie życia pracowników i ich rodzin
  2. Aiding communities: Pomoc organizacjom charytatywnym i społecznościom, w których są zaangażowane
  3. Inspiring interest: Zwiększanie zainteresowana działalnością Lendlease Foundation.

„Springboard” to pięciodniowy program rozwoju osobistego. Uczestnicy spędzają dwa dni na poznawaniu swoich mocnych stron i refleksji nad osobistymi celami oraz dwa dni pracując z partnerem społecznym.

Rocznie przeprowadzamy 8 programów „Springboard”. W tym czasie współpracujemy z partnerem społecznym przy sześciu, długoterminowych, indywidualnych projektach. Uczestnicy programów, we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, zarządzają tymi projektami

Obejrzyj case study z jednego z programów - Springboard Tasman Peninsula.

1.Enriching lives: (mierzone na 6 tyg przed i 6 tyg po programie)
  • Zdrowie fizyczne: wzrost o 24%
  • Dobre samopoczucie psychiczne: wzrost o 25%
  • Zarządzanie stresem: wzrost o 56%
  • Równowaga praca/życie: wzrost o 70%

2. Aiding communities: W latach 2008-2013 zrealizowaliśmy 41 projektów społecznych przez prawie 3000 roboczodni.

3. Inspiring interest: (mierzone na 3 tyg przed i 3 tyg po programie)

  • 97% uważa, że Lendlease angażuje się w rozwój pracowników (wzrost 45%)
  • 95% postrzega Lendlease pozytywnie (wzrost 33%)
  • 92% czuje się oddanych Lendlease (wzrost 23%)

Dane na podstawie wyników ankiet uczestników z lat 2008-2015.

Liczba respondentów = 1135

Referencje
Klienci o nas
Cate Harris
Group Head of Sustainability
Lendlease
“Springboard Tasman Peninsula is a personal development program. An intensive 5-day program all aimed at helping our people reach their full potential. It also involves a very unique community engagement component where we work with and for the community where we operate Springboard to leave a long lasting positive social legacy”
Participant
calder stewart
“Out of all the different training I've been involved with over the 30 years I've been at Calder Stewart this would be one of the best, if not the best that I have attended.”
Anthony Surley
Training and Development Manager
Wates
“Our Developing Leadership Skills programmes have been extremely successful, combining leadership activities and peer feedback with business-specific projects requiring inspirational leadership in the workplace. A key objective for Wates in this programme is the transfer of learning back into the workplace and without a doubt the business projects allow this to happen. A number of business projects are now in the implementation phase and are adding value to the Group."