Skip to main content
Przywództwo

Zasady skutecznego przywództwa - na czym polega i jak prowadzić je z sukcesem?

Zasady skutecznego przywództwa - na czym polega i jak prowadzić je z sukcesem?
Published: August 31, 2021
Share this article:

Impact widzi przywództwo nie tylko, jako określony zestaw cech. Jest to działanie, które ma swoją formę i staje się realne, kiedy lider podejmuje określone działania przywódcze. Najważniejsze w przywództwie jest to, co robią liderzy.

Przywódcze wyzwania każdej organizacji i jej szczebli.

Jasne, że skuteczne działania przywódcze są bardzo istotne dla całej organizacji. Wyzwania związane z przywództwem różnią się jednak na każdym szczeblu organizacji. Czego dzisiaj oczekuje się od przywódców, od senior liderów? Tradycyjne chodzi o odpowiedzialność za misję, wizję, strategię. W tym czasie reszta zespołu realizuje ten plan. Dzisiaj kadra wyższego szczebla mierzy się z większą i zmieniającą się liczbą zadań. Konkurencja rynkowa na bieżąco weryfikuje i kwestionuje tradycyjne podejście do przywództwa. Ważne jest to, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób rozwijamy umiejętności przywódców i ich zdolności do przewodzenia innym.

Nowe standardy biznesu bez tradycji.

Jedyne, co jest pewne w biznesie to zmiana. Jej tempo nieustannie się zwiększa, stawiając przed liderami coraz to nowe wyzwania. Daje to również nowe możliwości dla zespołów kierowniczych wyższego szczebla. Globalizacja, pandemia Covid, nowe technologie wszystkie te czynniki sprawiają, że dzisiejszy biznes działa inaczej. Nie pasuje już do starych celów, a zachowanie starego statusu quo jest nieprzydatne. Zamiast tego współcześni liderzy muszą znaleźć sposób na poprowadzenie swoich organizacji w nieznane. Wiąże się to potrzebą uzyskania ważnej cechy dla organizacji, jaką jest zwinność (ang. agility). Ludzie w organizacji muszą wykazać się zwinnością, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu, a starsi liderzy kierować zespołem w ten sam sposób.

Razem tworzymy przyszłość.

Włączamy w nasze działanie interesariuszy. Nie chodzi tylko o współpracę, ale także o „współpionierowanie”, aby razem kreować przyszłość naszego świata i organizacji. Współczesny lider oprócz tego nie powinien mieć odgórnego podejścia, ale bardziej włączające. Ważne jest również, żeby lider wyższego szczebla miał takie umiejętności jak: budowanie relacji, umiejętność negocjacji, dialogu, słuchania i stałego uczenia się. Z tych cech najważniejsza jest wiedza. Lider, który ma wiedzę i umie ją zastosować i przyjmować od innych ludzi zyska poważną rangę.

Zwinna organizacja to taka, w której przywództwo jest rozproszone i wyłania się z każdej strony. Taki sposób działania sprawia, że następuje rozwój przywództwa na wszystkich jego poziomach.

Wspólny cel

Jest to najważniejszy aspekt „współpionierstwa”. Dlaczego wspólny cel ma aż takie znaczenie? Dzięki temu czynnikowi budujemy społeczność. Mamy wspólny cel, który wykracza poza standardową misję i wizję naszego organizacji. „Współpionierstwo” ma kluczowe znaczenie dla budowania zaangażowania pracowników, klientów i interesariuszy.

Organizacja, dla której warto pracować.

Ta definicja organizacji ma coraz większe znaczenie. Do takich miejsc zgłoszą się największe talenty, które zdobędą nowe kontrakty, wesprą klientów, zaangażują inwestorów i partnerów. Według Impact budowa organizacji, w której warto pracować, powinna być kluczowa dla każdej z nich. Od tego momentu liderzy mogą wykorzystać talenty, zdolności i zasoby swoich organizacji. Liderzy będą mieli podejście do przywództwa na miarę XXI wieku.

Jaka jest najważniejsza rada lekcji o przywództwie? Liderze, ucz się kierować przywództwem i miej do niego odpowiednie podejście! Przywództwo realizuje się skutecznie dzięki wysiłkom całego zespołu. Do tego potrzebne są odpowiednie warunki i atmosfera sprzyjająca rozwojowi.

W Impact od kilkunastu lat rozwijamy skuteczne przywództwo w organizacjach. Nasza metodologia skierowana na praktykę sprawia, że każda podróż edukacyjna jest unikatowa i innowacyjna. Wyzwalamy w ludziach potencjał, nowe podejście i rzeczywiste zmiany zachowania. Specjalizujemy się w szkoleniach dla kadry wyższego szczebla, a naszą działalność prowadzimy na całym świecie. Codziennie pomagamy ludziom w podejmowaniu działań przywódczych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania ich organizacji. Nasze ambitne metody mają na celu znaczny rozwój senior liderów – ich umiejętności oraz zmian zachowań.

Dowiedz się więcej o podejściu Impact do przywództwa.