Skip to main content
Digital & Technology
Sustainable Innovation

Zaangażowanie i kultura pracy w wirtualnym świecie

Zaangażowanie i kultura pracy w wirtualnym świecie
Share this article:


Qudsia Karim Head of Consulting w Impact, rozważa kwestie związane z ludźmi i kulturą w nowych, wirtualnych miejscach pracy. Zmiana, która nastąpiła na początku roku 2020, doprowadziła do przekierunkowania wielu priorytetów związanych z zarządzaniem organizacją. Dzisiaj istotne staje się to, jak przewodzić ludziom, gdy zmiana i niepewność są jedynymi stałymi.

 „Zdalne zarządzanie było jedną z największych zmian”.

W jakim celu prowadzona jest ocena pracownicza?

Ocena pracownicza to jedna z metod, która pozwala na określenie wydajności. Jest skuteczna, jeżeli w organizacji istnieje stała komunikacja pomiędzy liderem a zespołem. Jest miarodajna, gdy na bieżąco jesteśmy w stanie określić, osiągnięcia i zgłaszać pojawiające się problemy. Regularna i szczera komunikacja w zespole buduje zaufanie i zrozumienie. Dzisiaj interakcja międzyludzka jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Staje się również kluczowa w budowaniu wydajności oraz efektywności zespołów.

Motywacja zespołu w sytuacjach kryzysowych

Menedżerowie i liderzy powinni ustalić nowe parametry oceny pracowniczej, patrząc z wyrozumiałością i uwzględniając szerszy kontekst. Ważne jest, aby liderzy rozważyli intencje i to, co ludzie próbowali osiągnąć w ramach ograniczeń, w jakich działają. Każdy inaczej radzi sobie z kryzysem, ze względu na zróżnicowane problemy, które nas dotknęły. Nauka w domu, choroba, niestabilność zatrudnienia, śmierć bliskiej osoby, mniejszy dochód w rodzinie – wszystkie te czynniki powinny zostać uwzględnione. Elastyczne podejście do pracownika i autentyczna reakcja na jego aktualną sytuację pomaga mu w codziennej pracy. Takie podejście jest korzystne dla organizacji również w dłuższej perspektywie. Pracownicy będą pamiętać, jak byli traktowani w trudnym, niestabilnym czasie. Może mieć to również wpływ na ich przyszłe decyzje.

„Istnieje równowaga między poprawą wyników finansowych a zaangażowaniem i docenieniem ludzi”.

Te elementy są nierozerwalnie ze sobą połączone! Silne zaangażowanie pracowników, wysoka kultura organizacji, skuteczna komunikacja powodują wzrost wydajności. Ważne są – ustalenie jasnych celów organizacyjnych, wysokie zaufanie i budowanie zaangażowania ludzi.

Zalety i wady pracy zdalnej. Szansa czy zagrożenie dla liderów?

Praca zdalna niesie za sobą wielość korzyści – jest bardziej dostępna, inkluzywna. Od wielu liderów słyszymy, że dzięki kontaktom ze współpracownikami w ich domach, mają świeży wgląd w prawdziwe życie ich zespołu. Musimy być również wyczuleni na to, że kiedy korzystamy z ekranu lub telefonu, widzimy ludzi przez soczewkę. W takiej komunikacji brakuje niewerbalnej mowy ciała, która pozwala ocenić to, jak druga strona się czuje, reaguje, w jakim jest aktualnie nastroju. W tej sytuacji liderzy, powinni upewniać się, że zespół nadal czuje „ludzki” element tej interakcji. Dzisiaj, zdolność liderów do angażowania się w komunikację z ludźmi jest trudniejsza. Większy wysiłek staje się tutaj niezbędny, aby mieć pewność, że przesłanie, które komunikujemy, zostało dobrze odebrane.

 „Branże zmagające się vs branże rosnące”.

Sprawność organizacji polega na elastycznym reagowaniu w danej sytuacji i pozytywnym reagowaniu na wydarzenia, które mają miejsce. W tradycyjnych, hierarchicznych organizacjach to po prostu nie działa, choć wiele z nich próbuje to zmienić. Zmiana kultury organizacyjnej nie następuje od razu. Na co dzień możemy jednak rozwijać takie postawy jak zaufanie, autonomię i zwinność.

Transformacja kultury organizacyjnej - „Rosnąca troska o dobre samopoczucie i wypalenie”

Widzieliśmy wiele przykładów na to, jak organizacje dbają o dobrostan. Prowadzą warsztaty i szkolenia, są elastyczne względem lokalizacji, godzin pracy i zapewniają dodatkowe dni wolne pracownikom. Organizacje powinny aktywnie dbać o tę kwestię. Ważne jest to, żeby być dostatecznie elastycznym i odpowiadać na indywidualne potrzeby. Jest to możliwe, gdy znamy swoich ludzi i tworzymy z nimi wspólnie, skuteczne rozwiązania. Organizacje odnoszące sukcesy to te, które rozpoznają problemy i podejmą kroki w celu rozwiązania ich wcześniej niż później. Znaczenie promowania wellbeingu dotyczy wszystkich dziedzin pracy i wpływa na wszystkich, niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, ile mają lat. Ciągła niepewność spowodowana pandemią w połączeniu z poważnymi ograniczeniami powoduje, że ​​każdy na pewnym poziomie doświadcza zmęczenia. Liderzy muszą zdawać sobie sprawę z napięć, z jakimi borykają się ich ludzie i widzieć to, jak się objawiają. Pracownicy działający w środowisku typu „nakazuj i kontroluj”, mogli sobie radzić lepiej na początku pandemii, kiedy potrzebowali bezpośrednich instrukcji, jednak teraz mogą być poważnie zmęczeni stresem i lękami, które im towarzyszą.

Ostatnie miesiące pokazały, że można w odpowiednim tempie wprowadzić ogromne zmiany w organizacjach. Dzisiaj mamy okazję do wykorzystania zwinności organizacji do osiągania długoterminowych korzyści. Liderzy powinni skupić się na zaangażowaniu ludzi w ich pracę, na dawaniu poczucia, że warto pracować dla ich organizacji. Ludzie naturalnie kwestionują cele w czasach turbulencji i zmian. Jest to, więc również świetny czas, aby pracować nad celami zrównoważonego rozwoju, wynikającymi ze zmian w stylach i wzorcach pracy. Jest to również idealny czas na refleksję, myślenie z wyprzedzeniem i podejmowanie decyzji, które zapewnią długoterminową stabilność biznesu.