Skip to main content
Przywództwo

Wyciszenie umysłu to akt przywódczy

Wyciszenie umysłu to akt przywódczy
Share this article:

Przywództwo jest wspólną drogą w jednym celu. Można ją realizować na milion sposobów, po drodze dostrzegając potrzeby i dając od siebie to, czego najbardziej brakuje naszej organizacji. W przywództwie uspokojenie własnego umysłu to podstawa wszelkich działań. Wyciszenie nie oznacza odejścia lub ignorowania tego, co się dzieje. Nie jest to również bycie pasywnym. Działa odwrotnie. Sprawia, że stajemy się bardziej świadomi, czujni i aktywni.

Jeśli kiedykolwiek zamierzałem streścić pojęcie „VUCA” (z ang. VUCA — volatile, uncertain, complex, ambiguous) to teraz, ponieważ dzisiaj żyjemy w świecie, który jest: zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny. Termin „VUCA” pochodzi z opisów działań militarnych. Dzisiaj odnosi się do normalnego dnia, szczególnie w czasach Covid19.

Czy w takich warunkach da się dokonać pozytywnej zmiany? Odpowiedź znajduję w słowach amerykańskiego nauczyciela buddyzmu Jacka Kornfielda, który powiedział, że „uspokojenie naszego umysłu jest aktem politycznym”.

A wyciszenie naszego umysłu to akt przywódczy.

W wyciszeniu służymy sobie, innym ludziom i ziemi.

Co się dzieje, gdy się wyciszamy?

• Stajemy się zakotwiczeni w rzeczywistości i otwarci. Można to porównać do drzewa o mocnych korzeniach. Kiedy zawieje wiatr jego liście się uginają, ale korzeń pozostaje nienaruszony. I tak się dzieje z nami. Wyciszeni możemy uginać się z wiatrem, ale jest nieprawdopodobne, że zostaniemy wyrwani z równowagi czy wykorzenieni z różnych powodów, czy to przez pandemię, drugiego człowieka czy naszą życiową sytuację.

• Jasne widzenie. Dostajemy przestrzeń, dystans i dłuższą perspektywę widzenia. Stajemy się aktywnym i świadomym odbiorcą tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Dostrzegamy więcej i bardziej. Widzimy szczegóły, jednocześnie głębiej słyszymy siebie i innych. Dostrzegamy współzależność świata.

• Świadomość somatyczna. Z wyciszonym umysłem stajemy się bardziej w kontakcie z własnym ciałem i jego mądrością. Czujemy nasze emocje. Co to za gniew? Czego się boję? I dostrzegamy intuicję, która ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji w poruszaniu się w kontekście „VUCA” (zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie)

• Pokój i moc. Wyciszeni odnajdujemy dostęp do naszego spokoju, mocy i potencjału. Niektóre z naszych przekonań, wartości i osądów są same w sobie konstrukcją. Mogą nas ograniczać albo trzymają nas w pułapce bycia i działania. Wyciszenie naszego umysłu uwalnia nas. Daje większą świadomość i możliwość wyboru mądrego działania.

Dlatego wielkimi aktami przywódczymi są:

Trenowanie umysłu, aby się wyciszył. Dowiedz się, co Ci pomaga. Czy to będzie natura, medytacja, uważność, joga, ćwiczenia? Po prostu to zrób.

Wyciszanie swojego umysłu w dużym napięciu. Może to być poprzez pamiętanie o zatrzymaniu się, oddychaniu i wejściu w obecność. Kolejną próbę wykonaj z cichszego, spokojniejszego, bardziej wyśrodkowanego miejsca.

Okazywanie sobie współczucia, gdy nie uda nam się wykonać którejkolwiek z powyższych czynności.

 

Zainspirowane @JackKornfield tweet 1 Feb 2017.  www.jackkornfield.com

Penelope Mavor, Senior Consultant w Impact Italia.