Skip to main content
Przygoda

Uczenie się z Impact International nad brzegiem jeziora Windermere

Uczenie się z Impact International nad brzegiem jeziora Windermere
Share this article:

W pierwszym tygodniu czerwca dołączyliśmy do naszych partnerów z Impact International podczas ich corocznego spotkania Learnfest. Emily Auckland opowiada czego się nauczyła i dowiedziała podczas jedynego w swoim rodzaju wydarzenia nad brzegiem jeziora Windermere w Anglii.

Poza oryginalną okazją spędzenia trzech dni w pięknej i wspaniałej Krainie Jezior, Impact International's Learnfest jest unikalnym wydarzeniem edukacyjnym. Impact International jest jedną z wiodących organizacji zajmujących się szkoleniami i rozwojem (L&D), która co roku zaprasza na innowacyjną, wciągającą i inspirującą imprezę organizowaną w jurtach, tipi i namiotach nad jeziorem Windermere.

Brzmi jak zabawa? Bo tak jest. To trzy intensywne i pochłaniające dni, pełne empirycznych warsztatów, fascynujących mówców głównego nurtu i towarzyszących im atrakcyjnych aktywności. Uczestnictwo w Learnfest przyniosło odmładzające uczucie zastrzyku ożywczej energii. Nie tylko mnie osobiście, ale też w kontekście pracy, którą musimy wykonać, aby Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN’s Sustainable Development Goals [SDGs]) zostały osiągnięte.

Impact International jest partnerem Interesariuszy Zrównoważonego Rozwoju w Zjednoczonym Królestwie (UKSSD - UK Stakeholders for Sustainable Development) od prawie roku. Dotychczas jednak nie w pełni rozumiałam jak praca Impact Internarional oraz specjalistów z dziedziny edukacji i rozwoju wiążą się z SDGs czy programami zrównoważonego rozwoju. Teraz już wiem, że są trzy rzeczy, które musimy rozeznać.

1. Definicja przywództwa się zmienia

Kiedy pytasz kogoś o przywództwo, zbyt często uzyskujesz odpowiedź wskazującą na osobę z o najwyższych uprawnieniach decyzyjnych w biznesie lub społeczności. Wskazujemy kluczową postać w organizacji i wierzymy, że jest liderem. W rzeczywistości to wszyscy mamy potencjał bycia liderami, jeżeli się tylko na to zdecydujemy.

Przywództwo nie zależy wyłącznie od zajmowanego stanowiska; jest to raczej sposób, w jaki pracujesz z innymi ludźmi. Jeżeli przeczytałeś jakąkolwiek pracę Simon’a Sinek’a, to prawdopodobnie wiesz, że skuteczni przywódcy tworzą bezpieczną przestrzeń, w której inni będą dobrze się rozwijać. Podczas Learnfest, znakomita Deborah Frances-White w komediowej konwencji pokazała jak podświadomie włączamy lub wykluczamy siebie lub innych z aktywnego uczestnictwa danej sytuacji. Angażowanie ludzi i stworzenie im bezpiecznej przestrzeni jest tym, co możesz zrobić jak tylko sam zaczniesz identyfikować i rozumieć sposób w jaki działasz w dynamicznych sytuacjach i jak się zachowujesz. Kiedy zaczniesz tak robić, zaczniesz demonstrować prawdziwe przywództwo.

2. Udziel procesom uczenia się i rozwoju kredytu zaufania, na jaki zasługują

Podczas warsztatów i dyskusji na temat SDGs było jasne, że istnieją osoby i zespoły, których normalnie nie kojarzylibyśmy ze zrównoważonym rozwojem, a które w rzeczywistości zajmują się nim już teraz. Są świadomi wpływu, jaki mogliby mieć na problemy w szerszym kontekście, nawet jeśli nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Ci z nas, którzy pracują w obszarach zrównoważonego rozwoju muszą to sobie uświadomić i znaleźć lepsze sposoby współpracy z tymi ludźmi.

Działalność w naszym obszarze wykracza poza aktywności wolontariackie czy pozyskiwania funduszy, które możemy bezpośrednio powiązać z programami rozwoju pracowników czy CSR. Usłyszałam od wiodącej firmy technologicznej o programach rozwoju liderów prowadzących do połączenia w pary ich uczestników z organizacjami trzeciego sektora, które nie dysponują wystarczającymi zasobami do wejścia w nowe obszary działania oraz o grupie pracowników, którzy zdecydowali się zbadać cyrkulacyjne modele biznesowe zamiast tradycyjnych metod zarządzania. Kobieta, która prowadziła ten program, była w pełni świadoma, że może wykreować zmianę, jeśli przyniesie trochę "prawdziwego świata" do swojego miejsca pracy, a następnie da pracownikom przestrzeń, aby wykorzystali swoje umiejętności w sprawach, które ich dotyczą.

Słuchaliśmy niesamowitego 18-letniego studenta, który bada Generację Z i mógłby nam podpowiedzieć, jak pracodawcy powinni się dostosować do potrzeb nowego pokolenia pracowników.  Dowiedzieliśmy się o wpływie technologii i rozwiązań cyfrowych.  Dowiedzieliśmy się o kreatywności, innowacyjności (także tej przełomowej) oraz o zwinnych wdrożeniach. Sektor edukacji i rozwoju patrzy w przyszłość i reaguje w ten sam sposób jak pracujący w obszarze zrównoważonego rozwoju. Możemy zrobić dużo więcej, jeżeli będziemy współpracować.

3. Musimy ogarnąć całe nasze człowieczeństwo

Wyjaśniając potrzebę zmian struktur organizacyjnych dopasowujących się do biznesu w przyszłości, Giles Hutchins stwierdził, że musimy uwzględnić całą naturę ludzką. Podczas warsztatów wyjaśnił złożoność systemów działających w naszym ciele – naszych umysłów, organów układu pokarmowego, serca. Podczas ćwiczenia pokazał jak harmonijne połączenie ze sobą tych złożonych systemów pomaga nam w pracy. A zatem, jak?

Sesja podkreśliła naturalne napięcia występujące zarówno w naszych organizacjach, jak i w życiu, jak bardzo są one dynamiczne i zmienne. Często mówimy o myśleniu systemowym lub o spojrzeniu na naturę wzajemnych powiązań zrównoważonego rozwoju i SDGs, ale również często zaniedbujemy osoby, z którymi utrzymujemy relacje. Aby SDGs zostały osiągnięte musimy skupić się na naszym człowieczeństwie. To może oznaczać dbanie o nasz dobrostan lub rozwój naszych osobistych umiejętności, ale może też oznaczać kierowanie naszych wysiłków na rzecz włączania i uprawniania innych lub jedno i drugie. Właśnie o to chodzi, bo jest to dynamiczny i zmieniający się system, a poprzez zrozumienie i aktywne włączanie się w proces możemy lepiej reagować.

Wnioski i działania po zakończeniu Learnfest

Urzekające dyskusje, refleksyjne doświadczenia i czysta radość z Learnfest sprawiły, że poczułam entuzjazm do potencjalnej pracy UKSSD i do tego, co mogliby zrobić nasi partnerzy – specjaliści od szkoleń i rozwoju. Mam wrażenie, że istnieje realna szansa osiągnięcia poważnego i znaczącego wpływu nie tylko na organizacje w naszej sieci, ale także na postęp w sposobie działania UKSSD.

  1. osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju musimy zintegrować wszystkich ludzi i razem ruszyć do przodu. Jeśli nauczyliśmy się czegoś w ciągu ostatnich dwóch lat spękanej polityki w Wielkiej Brytanii, to powinniśmy wszyscy przyjąć odpowiedzialność za znalezienie drogi do współpracy z innymi. Wydaje się, że metody uczenia się i rozwoju mogą być jednym z takich sposobów.

Wydarzenie Learnfest dało mi jedną ważną lekcję.  Powinniśmy się zatrzymywać co jakiś czas, aby na nowo się uczyć się i rozwijać, a kiedy tylko to zrobimy, będziemy potrafili dokonać zmian, których potrzebujemy.

Dowiedz się więcej o Impact International i Learnfest - skontaktuj się z nami, jeśli pracujesz w szkoleniach i rozwoju i chcesz porozmawiać o tym, jak możemy współpracować, aby osiągnąć sukces SDGs.