Skip to main content
Innowacja
Zespoły

Rozwój biznesu a inkluzywne miejsce pracy

Rozwój biznesu a inkluzywne miejsce pracy
Share this article:

Postępująca globalizacja zmieniła nie tylko gospodarczy obraz świata, ale również wpłynęła na społeczeństwa na całym globie, w tym również w Polsce. Dla organizacji oznacza to nowe wyzwania oraz dostęp do zupełnie nowych pracowników zarówno pod względem kompetencji, jak i innych cech, które mogą pomóc firmie. Z tego powodu ważnym elementem nowoczesnej kultury organizacyjnej jest inkluzywność. Warto jednak zastanowić się, jak wpływa na efektywny rozwój biznesu i w jakich obszarach warto na nią postawić?

Na czym polega inkluzywność?

Inkluzywność to inaczej różnorodność (lub polityka różnorodności) w organizacji, która przejawia się w zatrudnianiu i retencji pracowników na każdym szczeblu o odmiennych cechach, wśród których warto wymienić:

  • płeć,
  • wiek (dotyczy to zarówno osób młodych, jak i tak zwane pokolenie silverów),
  • pochodzenie społeczne,
  • pochodzenie etniczne,
  • narodowość,
  • niepełnosprawność.

Jednocześnie organizacje muszą zadbać o to, aby bez względu na powyższe cechy pracownicy na tym samym stanowisku byli wynagradzani za swoją pracę sprawiedliwie. Inkluzywność nie może jedynie odnosić się do różnorodności wśród pracowników, musi być też mieć odzwierciedlenie w równym traktowaniu każdego z nich. Nie ma więc mowy o przejawach dyskryminacji czy braku szacunku wobec odmienności. Inkluzywność jest gwarancją, że każdy pracownik ma wpływ na rozwój biznesu oraz będzie miał poczucie, że jego propozycje, pomysły i feedback będą wysłuchane.

Inkluzywność a rozwój biznesu

Aby móc efektywnie tworzyć produkty lub usługi każda organizacja potrzebuje pracowników, którzy posiadają ważne kompetencje. Z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku pracy firmy muszą otworzyć się na nowe grupy kandydatów, aby utrzymać zdolność operacyjną. Tworzenie inkluzywnej organizacji jest więc wartościowym sposobem na zainteresowanie kandydatów spoza typowych dla danej branży środowisk. Ma to bezpośredni wpływ na rozwój biznesu.

Dlaczego warto wprowadzić politykę różnorodności w organizacji?

Inkluzywność w firmie to realne korzyści, wśród których najczęściej mówi się o:

  • wielu punktach widzenia na wyzwania, co jednocześnie przekłada się na szybsze lub bardziej kreatywne rozwiązywaniu trudności,
  • wzroście innowacyjności,
  • zdobyciu unikatowej wiedzy kulturowej, np. o danej grupie docelowej, środowisku itp.,
  • wzroście finansowym.

Jednocześnie firma komunikuje, że jest otwarta na ludzi, co przyciąga potencjalnych kandydatów, którzy poszukują pracy w firmach nastawionych na relacje, komunikację i szacunek. Organizacje zorientowane na ludzi pracują efektywniej, gdyż członkowie zespołu rzadziej się wypalają, cenią sobie bezpieczną atmosferę i środowisko rozwojowe. Wspierają w ten sposób indywidualność jednostki, zachęcają do zabierania głosu i zapewniają równe szanse, np. w staraniach o awans.

Jak tworzyć inkluzywne miejsce pracy?

Pozornie wydaje się, iż jedynym punktem stylu inkluzywności i organizacji jest dział HR czy osoby odpowiedzialne za rekrutację. Nie możemy jednak przyjąć, że tylko część firmy będzie inkluzywna, a reszta będzie względem tej postawy ambiwalentna. Rozwój biznesu, który przejawia się w przemianach organizacyjnych, powinien objąć cały organizm. Bez wszystkich na pokładzie nie ma możliwości, aby zrobić krok w stronę organizacji inkluzywnej i nastawionej na ludzi. Wymaga to nierzadko przeorganizowania firmy pod kątem stanowisk, kompetencji (szczególnie u liderów), czy postaw i stylów zarządzania.

Nie zawsze jednak firmy są gotowe do wdrożenia tego typu zmian. Wymaga to często sporo otwartości i transformacji kultury organizacyjnej, której nie da się przeprowadzić z dnia na dzień. Można jednak skorzystać ze wsparcia, jakim są programy rozwojowe Impact. Modyfikacje w tym kontekście wymagają, aby uważnie przyjrzeć się procedurom, hierarchii i modelom zarządzania i na ich podstawie zdefiniować obszar, który wymaga przepracowania. W ten sposób organizacja może rozpocząć proces, którego celem będzie mądra inkluzywność w firmie.