Skip to main content
Zmiana
Wellbeing i Rozwój Osobisty

Reanimuj swoje pomysły!

Reanimuj swoje pomysły!
Published: July 6, 2017
Share this article:

Niedawno odnowiłem kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy i pomiędzy ratowaniem fantomu do nauki resuscytacji, układaniem go w pozycji bocznej i opatrywaniem ran, przyszły mi do głowy myśli o pewnych paralelach. Jak możesz ocalić kogokolwiek, jeżeli sam nie jesteś sprawny? Jak możesz robić dobrze to, co robisz, jeśli nie jesteś w najlepszej formie? Kluczowe decyzje najlepiej podejmować przy dostępie do informacji. Pomysł będzie sukcesem, jeżeli jest skuteczny, podwójnie sprawdzony i wdrażany poprzez współpracę.

Reanimacja ma akronim DR ABC:

D oznacza Niebezpieczeństwo (ang. Danger).  Będąc pierwszą osobą, która napotyka sytuację, musisz sprawdzić, czy nie ma niebezpieczeństwa. Przede wszystkim musisz upewnić się, że sam jesteś bezpieczny i nie staniesz się drugą ofiarą. Kiedy myślisz o tym w ten sposób, masz szansę być skuteczny. Zaleca się także podchodzenie do poszkodowanego, a nie podbieganie, ponieważ w ten sposób możesz uporządkować myśli i zapewnić, aby Twoja sprawność fizyczna była wysoka w przypadku, gdy będzie trzeba wykonywać Resuscytację Krążeniowo-Oddechową (CPR) przez dłuższy czas.

Jeśli chodzi o Twoje własne zdrowie - to może być podobnie. Jeżeli w pracy pójdziesz o jeden krok za daleko, to narażasz się na katastrofalne konsekwencje: wypalenie prowadzące do długotrwałych chorób na całe życie i pogorszenie zdrowia psychicznego. Stres w krótkich okresach jest możliwy do opanowania, ale utrzymujący się długo może mieć poważny negatywny wpływ na twoje zdrowie. Kiedy więc zbliżasz się do nowej sytuacji, projektu lub podejmujesz rozmowę z menedżerem liniowym, sprawdź, czy nie ma niebezpieczeństwa i zdecyduj, jak zachować Twoje bezpieczeństwo podczas całego procesu. Nie spiesz się z podejmowaniem wyzwania, "podchodź" powoli, abyś mógł poświęcić trochę czasu na przygotowanie Twojego umysłu i upewnienie się, że możesz wykorzystać swój potencjał i mieć przestrzeń dla kreatywności.

R oznacza Reakcję (ang. Response). Sprawdzanie reakcji ma na celu również ochronę Ciebie. Co się stanie, jeśli “ofiara” ucięła sobie tylko drzemkę, a Ty z impetem zaczniesz dawać "pocałunek życia"? – pozew pewny!

Zebranie wszystkich ważnych informacji początkowych może dostarczyć szczegółów i umożliwić podjęcie świadomej decyzji, co robić dalej. Prośba o reakcję na pomysł skierowana do wszystkich zaangażowanych osób może pomóc w rozwiązywaniu problemów i otwieraniu kreatywnych możliwości służących rozwinięciu dobrego pomysłu w niesamowity pomysł. Uzyskanie dodatkowych informacji i zaangażowania wprowadza Cię na drogę do sukcesu.

Litera A oznacza Drogi Oddechowe (ang. Airway). Musisz sprawdzić drogi oddechowe. Jeśli nie użyjesz tej techniki poprawnie - odchylenie głowy, uniesienie podbródka -  Twoje dalsze wysiłki w celu oceny sytuacji i utrzymania dróg oddechowych nie będą skuteczne, a w niektórych przypadkach całkowicie zbędne. Dlatego upewnij się, że nie ma oczywistych przeszkód na drodze do wdrożenia planu.  Pomysł lub plan rzadko przetrwają pierwszy kontakt "z wrogiem", więc elastyczność w dostosowywaniu się do nowych informacji doprowadzi do wyższej wydajności.

B oznacza Oddychanie (ang. Breathing). Musisz patrzeć, słuchać i czuć. Czy poszkodowany oddycha? Prawidłowy wybór następnego kroku zależy od odpowiedzi na to pytanie.

Upewnienie się, że podstawowe informacje i założenia nie budzą obaw, ma zawsze kluczowe znaczenie dla wsparcia każdego planu działania. Wykorzystaj wszystkie swoje zmysły, otwórz swój umysł na różne sposoby myślenia, kreatywność i zmianę, aby wykorzystać wszystkie Twoje zdolności do uzyskania dobrze oszlifowanego pomysłu. To daje również gwarancję, że nie przegapisz pomysłu lub podejścia "zmieniającego życie".

Litera C oznacza Krążenie, a także telefon alarmowy i CPR (Resuscytację Oddechowo-Krążeniową). Kolejny krok, niezależnie od decyzji, którą podjąłeś, dotyczy współpracy. Oddychanie jest zbędne bez funkcji krążenia, ponieważ ciało wciąż nie otrzymuje tlenu, a CPR jest przecież wykorzystywana do próby podtrzymania dostarczania tlenu do czasu przybycia ratowników.

Im bardziej będzie to proces oparty na współpracy, tym większe szanse na kreatywność, akceptację zmian i zaangażowanie ze  wszystkich stron, co poskutkuje wysoką wydajnością.

Tak więc "oddychaj" energią i życiem podczas realizacji swojego następnego pomysłu z DR ABC.

Bryony Vandenberg współpracuje z Impact.