Potrzeba konfrontacji, czyli jak rozmawiać o słabych wynikach?

Skonfrontuj się z potrzebą konfrontacji, czyli jak przeprowadzić rozmowę o słabych wynikach?