Skip to main content
Przywództwo
Rozwój menedżerów

Mocne strony lidera w nowoczesnej organizacji

Mocne strony lidera w nowoczesnej organizacji
Share this article:

Jakie mocne strony lidera wpływają na sukces zespołów i organizacji? Choć niektóre organizacje poszukują rozwiązań w ramach płaskich struktur, to w przypadku dużych firm pewny system zwierzchnictwa nadal będzie obecny. Stąd zapotrzebowanie na kompetentnych liderów, których można wyłonić wewnątrz organizacji.

Kim jest skuteczny menedżer?

Nowoczesne organizacje, które inwestują w inkluzywność i zrównoważony rozwój, potrzebują nowego typu liderów. Skuteczność w działaniu w tym wypadku to nie wszystko. O dawnych metodach zarządzania, które skupiały się na wydawaniu poleceń, mikrozarządzaniu oraz pilnowaniu wyników i niekwestionowaniu przyjętej strategii i hierarchii w firmie. Choć działanie te przynosiły efekty, to generowały koszty w postaci rotacji pracowników, spadku efektywności z powodu wypalenia zawodowego, czy sprawiały, że w dynamicznej sytuacji biznesowej firma nie była na tyle elastyczna, aby sprostać zupełnie nowym wyzwaniom. Innymi słowy, mocne strony lidera w nakazowym czy charyzmatycznym stylu zarządzania przestały być produktywne w organizacji zorientowanej na ludzi. Co więc cechuje nowoczesnego menedżera?

Lider przyszłości

W poszukiwanie charakterystycznych zachowań, które będą wspierały rozwój innowacyjnych organizacji, udało się m.in. Google, które w ramach projektu Oxygen wyłoniło 10 kluczowych mocnych stron lidera:

 1. Bycie dobrym coachem.
 2. Wzmocnienie zespołu i jego decyzyjności w miejsce mikrozarządzania, które ogranicza autonomię i samodzielność pracowników, nie pozwala im urzeczywistnić swojego potencjału
 3. Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, które troszczy się o sukces i dobre samopoczucie wszystkich osób.
 4. Zdrowa produktywność i zorientowanie na wyniki.
 5. Bycie dobrym komunikatorem, co należy rozumieć jako aktywne słuchanie i skuteczne dzielenie się ważnymi informacjami. W kontekście zmian w organizacji pracy (spopularyzowanie zdalnego modelu) może to dotyczyć np. równego informowania pracowników przebywających w biurze, jak i poza nim, a także dostosowanie środku przekazu do rodzaju komunikatu.
 6. Wspieranie rozwoju kariery poszczególnych pracowników, udzielanie wartościowego feedbacku.
 7. Realizacja jasnej wizji oraz strategii dla zespołu i organizacji.
 8. Posiadanie kluczowych kompetencji, które pomogą zespołowi poprzez doradztwo.
 9. Współpraca w całej organizacji, zarówno w poziomie, jak i w pionie.
 10. Umiejętność podejmowania decyzji.

Wiele z powyższych cech wiążą się z empatią, bez której nie może być mowy o skutecznym menedżerze w nowoczesnej organizacji. Empatia (zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i osobistym) pozwala nawiązywać relacje oraz dostrzec perspektywę innych ludzi, zrozumieć ich wyzwania, obawy i nadzieje, a także tworzyć dla nich takie warunki, dzięki czemu będą aktywnie i zwinne pracować.

Kto może być liderem?

W organizacjach zorientowanych na ludzi podejmowanie decyzji i działań nie jest domeną formalnych menedżerów czy liderów. Nowoczesne firmy stawiają na większą autonomię zespołów i pracowników, bo tylko dzięki nauce przez doświadczanie organizacja może dokonywać ważnych zmian. Odpowiedzialność za wyniki nadal jest obecna, ale jest oparta na realistycznych oczekiwaniach i motywacji, która często jest kwestią indywidualną. W tym kontekście liderem może być każdy pracownik, który decyduje się na tak zwany Akt Przywódczy. Czym jest ów Akt? Zjawisko to składa się z trzech etapów:

 1. Pracownik dostrzega okoliczności (dzięki świadomości wewnętrznej oraz zewnętrznej czujności), które wymagają podjęcia Aktu Przywódczego. Sytuacja ta może dotyczyć różnych kwestii organizacyjnych czy biznesowych, które leżą w obszarze możliwości danego pracownika.
 2. Pracownik decyduje, jaki styl i rodzaj działania jest niezbędny.
 3. Następnie pracownik odważnie podejmuje działanie, bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność za efekty.

Mocne strony lidera nie dotyczą więc jedynie kadry menedżerskiej, ale z powodzeniem mogą być wykształcane u osób, które nie dzierżą formalnego tytułu. Nie oznacza to, że Akty Przywódcze mają na celu wprowadzanie chaosu, choć ich zadaniem jest wprowadzanie pozytywnych zmian w organizacji, także kwestionowanie status quo, czy dotychczasowych metod pracy. Nie stanowi to zagrożenia dla menedżerów, jest natomiast wsparciem w zmianach, dzięki którym organizacja może funkcjonować w duchu zwinności, który jest jednym z najlepszych narzędzi w radzeniu sobie w świecie VUCA.