Skip to main content
Przywództwo

Wyzwalanie ludzkiego potencjału

Liberating human potential
Published: December 10, 2021
Share this article:

W czasie pandemii zobaczyliśmy, że ludzie osiągają wiele niesamowitych rzeczy, szczególnie pod presją. Lekarze, pielęgniarki, salowi, pracownicy sprzątający, kasjerzy, dostawcy, policja, ratownicy medyczni z odwagą wypełniali swoje role, aby zapewnić nam bezpieczeństwo i utrzymać świat w ruchu. Godzinami możemy opowiadać o przykładach heroizmu, bezinteresowności, zaangażowaniu dla innych, o tym, że jesteśmy razem i działamy na rzecz całego społeczeństwa. W tym ciężkim czasie to  ludzie tworzyli równowagę dla całego systemu świata.

Historia o ludziach i ich zaangażowaniu jest nam bliska. Celebrujemy i wzmacniamy ją w naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że organizacje powinny ponownie odkryć swoje człowieczeństwo. Zbyt długo zachowywaliśmy się tak, jakby ludzie służyli organizacjom. Zupełnie jakby organizacje tworzyły procedury i zasady, których przestrzegają ludzie. Ten paradoks wskazuje na ważny aspekt – zapomnieliśmy o tym, że organizacje powstały po to, aby służyć w jakiś sposób ludzkości, a nie na odwrót.

W Impact postrzegamy organizacje w jasny i prosty sposób: jako grupy ludzi pracujących w służbie innym ludziom. Zapominanie o tym fakcie sprawia, że ludzie przestają się angażować w służbę, która powinna być podstawą tworzenia wartości dodanej dla społeczeństwa.

Ważne jest to, jak projektujemy organizacje: jaką rolę odgrywają w dobrostanie pracowników, w ochronie środowiska. Nie ma tutaj miejsca na neutralność. Istnieje wiele dowodów na to, że organizacje zaprojektowane z myślą o człowieczeństwie w centrum wszystkiego, co robią, odnoszą znacznie większe sukcesy. W sercu ludzkich organizacji są ludzie zaangażowani w rozwój innych, po to aby stawali się najlepszymi wersjami siebie. Takie organizacje łączą cel, znaczenie i wartość. Aspekty te najczęściej czują pracownicy, klienci natomiast bardzo cenią.

Wykorzystanie naszego potencjału nie dzieje się przez przypadek. Staje się faktem, gdy jest zamierzoną częścią tego, jak działa każda organizacja, w jaki sposób jest zaprojektowana. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak uczenie się, jako podstawa realizacji naszego ludzkiego potencjału, rozwoju naszych organizacji i całego społeczeństwa.

Pandemia nauczyła nas dostosowywać się, ulepszać i odpowiednio reagować. Wtedy nie mieliśmy wyboru, a efekty były dobre. Zobaczyliśmy, do czego tak naprawdę ludzie są zdolni. Niech ten czas będzie dla nas przypomnieniem i zachętą do tworzenia organizacji uczących się i wyzwalających ludzki potencjał.