Jak zerwać z silosowością w organizacji

Jak zerwać z silosowością w organizacji?