Jak wybrać skuteczny model zarządzania w organizacji?

Jak wybrać skuteczny model zarządzania w organizacji?