Skip to main content
Wellbeing i Rozwój Osobisty

Jak rozumieć well-being w miejscu pracy?

Jak rozumieć well-being w miejscu pracy?
Published: January 5, 2022
Share this article:

Czym jest well-being w organizacji? Jak firma może zadbać o dobrostan swoich pracowników, aby jednocześnie nie wprowadzać zmian, które przynoszą tylko pozorne efekty? Stan psychiczny i fizyczny współpracowników bezpośrednio wpływa na możliwości operacyjne firm. Decyduje o ich efektywności, gotowości do zmian i rozwoju, dlatego działania na rzecz well-being pracowników są obecnie jednym z priorytetów w nowoczesnych organizacjach.

Czym jest well-being?

Well-being, tłumaczony jako dobrostan, należy rozumieć jako stan zadowolenia i spełnienia pracownika. Składają się na niego trzy aspekty: psychologiczny, społeczny i zdrowotny. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Instytut Galupa, well-being można również podzielić na 5 kategorii, w ramach których możemy ocenić poziom dobrostanu:

 1. Purpose, czyli cel. Oznacza to motywację do wykonywania zadań, pozysytne nastawienie do swojej pracy.
 2. Social, czyli relacje. Zaufanie, szczerość, życzliwość i otwartość w kontaktach z innymi zatrudnionymi w organizacji.
 3. Financial, czyli finanse. Pracownik ma poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie jego wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanych zadań i osiąganych sukcesów.
 4. Community, czyli społeczność. W środowisku pracy to obecność więzi z innymi pracownikami oraz bycie istotną częścią firmy.
 5. Physical, czyli stan fizyczny. Mówimy tu o zdrowiu, na które składa się odpowiednia dawka snu, aktywność fizyczna i dobre odżywianie, dzięki czemu mamy energię do codziennych działań.

Ponadto za well-being uważa się ciągłe działania w firmie w opozycji do wellness, które określa się jako jednorazowe zdarzenia czy akcje. Ich cel jest podobny, jednak sposób realizacji diametralnie różny. Dlaczego warto postawić na well-being w organizacji zamiast na jednorazowy wellness?

Zalety dobrostanu w organizacji

Well-being pracowników to nie tylko ich dobre samopoczucie w pracy oraz poza nią. Kultura organizacyjna, która jest otwarta na działania w tym zakresie, przynosi znacznie więcej wymiernych korzyści:

 • zmotywowani pracownicy chętniej i szybciej reagują na propozycje zmian i usprawnień w firmie,
 • wzrost efektywności,
 • wzrost zaufania pomiędzy pracownikami, jak i wobec kadry zarządzającej,
 • informacje na temat aktywności firmy w tym obszarze zachęca kandydatów do wzięcia udziału w rekrutacjach,
 • pracownicy, którzy są zadowoleni z działań na rzecz well-being, chętniej dzielą się pozytywnymi opiniami na temat organizacji zarówno w sieci, jak i w życiu prywatnym,
 • zmniejszenie ryzyka rotacji i konieczności przeprowadzania rekrutacji oraz wdrożenia nowych osób,
 • obniżenie strat związanych z absencją pracowników,
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy.

Jak wprowadzić well-being w organizacji?

Choć well-being stał się modnym pojęciem w ostatnich latach, to nie oznacza, że wprowadzanie elementów wspierających dobrostan pracowników jest proste i oczywiste. Korzystanie z rozwiązań z innych organizacji i przenoszenie ich 1:1 nie przyniesie spodziewanych skutków. Takie rozwiązania jak strefa relaksu, owocowe czwartki, dodatkowe zajęcia z jogi czy wsparcie dla rodziców to wartościowe benefity, ale stosowane bez uprzedniej weryfikacji potrzeb pracowników mogą być nieprzydatne lub negatywnie odebrane. W ostateczności organizacje nie powinny w całości brać na siebie odpowiedzialność za dobrostan pracowników. Mogą jedynie udostępniać narzędzia i tak organizować pracę, aby pozytywnie wpływać na stan psychofizyczny zatrudnionych.

Kluczowa jest więc diagnoza potrzeb w organizacji. Kadra zarządzająca może dostrzec np. problem częstych absencji chorobowych w firmie, spadek efektywności lub trudności w komunikacji w konkretnych godzinach. Faktycznym problemem może być np. mała elastyczność godzin pracy, przeładowania obowiązkami, kłopoty z kręgosłupem wynikające z faktu, iż pracownicy nie mają w domach odpowiednich stanowisk i tym podobne. Odgórne wprowadzenie np. lekcji medytacji, zajęć z zarządzania emocjami czy zaoferowanie karnetu na zajęcia sportowe odniesie co najwyżej połowiczny sukces.

Well-being to już nie zestaw benefitów, ale realne zmiany organizacje, które faktycznie wspierają zdrowie pracowników. Pozwala to budować nowoczesną, nastawioną na człowieka kulturę organizacyjną, w której łatwiej o rozwój na zdrowych podstawach. Uwzględnianie tych działań w strategii to priorytet zwłaszcza wobec wchodzących na rynek osób z pokolenia Z, dla których praca sama w sobie nie jest wszystkim i musi wspierać dobrostan.