Skip to main content
Zmiana
Rozwój menedżerów

Jak programy rozwojowe wpływają na zaangażowanie pracowników?

Jak programy rozwojowe wpływają na zaangażowanie pracowników?
Share this article:

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Gallupa na świecie około 67% pracowników deklaruje, że nie jest zaangażowane w swoją pracę, a aż 18% jest aktywnie wyłączona (tzn. działa wbrew interesom firmy i na dobrą sprawę jest już poza nią). Oznacza to, że tylko 15% pracowników deklaruje, że jest zaangażowana w swoją pracę. Dane te mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i branży, ale nie ulega wątpliwości, że większość pracowników nie identyfikuje się w miejscu pracy i po prostu ją wykonuje, bez autentycznego zaangażowania. Jak to możemy zmienić?

Przyczyny braku zaangażowania pracowników

Aby precyzyjnie rozpoznać, dlaczego pracownicy nie są zaangażowani, nie wystarczy jedynie porównać ich wynagrodzenia czy zakres obowiązków. Choć zaangażowanie pracowników wpływa na efektywność organizacji czy atmosferę pracy, to przyczyna jego braku jest zdecydowanie bardziej złożona. Dlatego w Impact, nim rozpoczniemy jakiekolwiek działania, przeprowadzamy rozmowy z osobami, których problem ten dotyczy. To istotne, gdyż odpowiedzi pochodzą z pierwszej ręki, a nie od kadry zarządzającej czy właścicieli, którzy mogą mieć zupełnie inny pogląd na sprawę. Powodami braku zaangażowania mogą być między innymi:

  • nadmierne/niejasne procedury,
  • brak zaufania do kadry menedżerskiej,
  • autorytarny styl zarządzania, który tłamsi wszelką inicjatywę,
  • brak środowiska rozwojowego, które pozwala wzrastać pracownikom,
  • przeładowanie obowiązkami,
  • brak wspólnego celu dla całej organizacji,
  • kiepska komunikacja w pionie i w poziomie,
  • brak transparentności,
  • brak tolerancji dla popełniania błędów.

Budowanie zaangażowania w organizacjach jest procesem ciągłym, co oznacza, że firma nie może polegać np. na jednym szkoleniu motywacyjnym, aby faktycznie doprowadzić do znaczącej zmiany. Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem są programy rozwojowe, których cel jest wspólny dla wszystkich zainteresowanych grup. Bez uzgodnionego i zaakceptowanego przez pracowników, zarządzających i zarząd kierunku program nie przyniesie spodziewanych efektów.

Pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników - programy rozwojowe

Kadra menadżerska, która zadaje sobie pytanie “Jak zaangażować pracowników?”, może być zaskoczona odpowiedzią, iż istotne w tym wypadku jest podniesienie umiejętności przywódczych. Dlaczego? Bez umiejętności podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, pracownicy nie będą w stanie zaangażować się w swoje obowiązki. Brak inicjatyw bardzo często nie wynika z apatii, ale z zasad panujących w firmie, gdzie pracownicy nie są zachęcani do nauki i rozwoju poprzez działanie, a jedynie wypełniają zadania, które są im przydzielane. Jeśli w organizacji nie ma środowiska rozwojowego, w ramach którego pracownicy mogą wychodzić poza swoje przypisane role, to faktycznie można zaobserwować brak zaangażowania. Dobrym rozwiązaniem jest również tworzenie firmy zorientowanej na ludzi, w której nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój.

Równie istotne w programach rozwojowych Impact jest konsekwentne stosowanie metody experiential learning, czyli nauki przez doświadczenie, dzięki której uczestnicy bardziej się angażują i proces uczenia jest bardziej efektywny. Ponadto stawiamy na to, aby pracownicy sami zakwestionowali dotychczasowe metody pracy i tworzyli nowe, które będą lepiej odpowiadać zmiennemu i nieprzewidywalnemu środowisku biznesowemu, w którym obecnie wszyscy się znajdujemy. W ten sposób wspieramy budowanie zaangażowania pracowników, dzięki czemu organizacja zyskuje zmotywowany i efektywny zespół, a jego członkowie mogą wziąć swój los w firmie w swoje ręce.