Jak przeprowadzać rozmowy coachingowe?

Jak powinieneś przeprowadzać rozmowy coachingowe?