Skip to main content
Przywództwo

Jak powinien wyglądać rozwój liderów?

Jak powinien wyglądać rozwój liderów?
Published: February 9, 2022
Share this article:

Obecność kompetentnych liderów w organizacjach, bez względu na wielkość firmy, ma ogromny wpływ na skuteczność realizowania założeń biznesowych. Liderzy nie tylko odpowiadają za wyniki, ale również za ludzi, którymi zarządzają. Wraz ze zmianami społecznymi i biznesowymi kadry zarządcze także muszą dostosowywać się do nowych wymagań. Jak w związku z tym powinien wyglądać rozwój liderów?

Dlaczego przywództwo w biznesie jest tak ważne?

Skuteczne przywództwo wspierające nowoczesną kulturę organizacyjną może stanowić o przewadze konkurencyjnej. Firmy, które szybciej podejmują decyzje i dostosowują się do nieprzewidywalnego rynku, lepiej reagują na potrzeby klientów, dzięki czemu budują i umacniają swoją pozycję w branży. Doskonałe przywództwo jest także ważne w kontekście pozyskiwania talentów oraz ich utrzymania w organizacji, co wpływa na jej zdolność do innowacyjnego, zwinnego funkcjonowania. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Hays Poland w 2020 roku aż 76% respondentów rozważało zmianę pracy, z czego 35% zadeklarowało, że chce to zrobić w ciągu 6 miesięcy. Co równie istotne na pytanie o powód takiej decyzji 18% wskazało bezpośredniego przełożonego. Jest więc ziarnko prawdy w stereotypowym poglądzie, iż przychodzimy do firmy, a odchodzimy od szefa. Rozwój liderów może ten proces zminimalizować.

Przywództwo ponadto można rozumieć jako zbiór różnych kompetencji, wśród których należy wymienić:

 1. Doskonałą komunikację.
 2. Zorientowanie na wyniki.
 3. Empatię.
 4. Rozumienie co motywuje, a co demotywuje współpracowników.
 5. Wzmacnianie decyzyjności pracowników.
 6. Coachingowe podejście do rozwiązywania konfliktów, wyzwań.
 7. Umiejętność udzielania i wysłuchiwania feedbacku.
 8. Obecność wiedzy eksperckiej, która pozwala pomagać współpracownikom.
 9. Realizowanie zadań zgodnie z wizją i misją organizacji.
 10. Decyzyjność.
 11. Skuteczną współpracę na każdym poziomie w firmie.

Rozwój liderów nie może być więc uznawany jako inwestycja tylko w jedną z kompetencji, ale jako szeroki program rozwojowy, którego zakres musi iść w parze ze zmianami w kulturze organizacyjnej.

Jak postrzegamy przywództwo w Impact?

Rozwój liderów wcale nie musi oznaczać, że przywództwo powinno odnosić się tylko do formalnych zwierzchników - menedżerów, zarządu czy właściciela firmy. Uważamy, że przywództwo to działanie, w związku z czym może być udziałem każdego pracownika. Możemy więc mówić o Aktach Przywódczych, które składają się z trzech etapów:

 • Etap pierwszy, dzięki świadomości wewnętrznej oraz zewnętrznej czujności, to dostrzeżenie sytuacji, które wymagają podjęcia Aktu Przywódczego. Akt może dotyczyć każdego aspektu funkcjonowania organizacji.
 • Drugi etap to podjęcie decyzji o środkach i metodach, które są niezbędne do działania.
 • Etap trzeci oznacza faktyczne działanie, ale również gotowość do wzięcia odpowiedzialności za efekty.

Tak pojmowane przywództwo dotyczy znacznie szerszego grona pracowników, przekazuje w ich ręce zdecydowanie większą decyzyjność, ale i odpowiedzialność za rezultaty. Tylko w ten sposób organizacje mogą efektywnie wzrastać i szybciej reagować na wyzwania biznesowe. Akty Przywódcze nie mają na celu zdestabilizowania hierarchii w organizacji i wprowadzania chaosu, ale zwiększenie motywacji zatrudnionych, nadanie celu firmie oraz zwiększeniu tolerancji na ewentualne błędy w myśl zasady, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Rozwój liderów w tym kontekście oznacza więc rozwój całej organizacji.

Rozwój liderów a szkolenie z przywództwa

W Impact nie proponujemy pojedynczych szkoleń z przywództwa - jest to zbyt wąskie określenie naszych programów rozwojowych. Rozwój liderów w naszym rozumieniu nie jest możliwy poprzez pojedyncze szkolenie, ale właśnie poprzez stworzony z myślą o szeregu kompetencji program rozwojowy. Metoda, której używamy, czyli experential learning, pozwala na błyskawiczne testowanie nowych informacji i np. stylów zarządzania. Podstawą programów Impact jest zakwestionowanie zastanych sposobów realizacji zadań, w tym również przypisanych do formalnego menedżera. Pomagamy w ten sposób budować nowoczesną kulturę organizacyjną, która tworzy liderów niekoniecznie przypisanych do stanowiska i rozwija ich kariery z pożytkiem dla całej firmy.