Jak należy rozumieć przywództwo w zmianie?

Jak należy rozumieć przywództwo w zmianie?