Jak liderzy mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu w zespołach?

Jak liderzy mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu w zespołach?