Skip to main content
Przywództwo

Efektywne zarządzanie talentami w organizacji

Efektywne zarządzanie talentami w organizacji
Share this article:

Zarządzanie pracownikami w dużej mierze oparte jest na ich kompetencjach, możliwościach i ograniczeniach. W firmach nie brakuje talentów, czyli osób o ponadprzeciętnych umiejętnościach, które mogą mieć znacznie większy wpływ na sukces organizacji. W jaki sposób zarządzać tego typu osobami?

Kim są talenty w organizacji?

Identyfikacja wyróżniających się pracowników to podstawa procesu zarządzania talentami. Są to osoby, które na tle innych pracowników wyróżniają się wiedzą i kompetencjami zarówno w kontekście branży, jak i np. komunikacji czy zarządzania. Aby odszukać talenty, firmy mogą zastosować badania kompetencji lub inne narzędzie, które w sposób mierzalny sprawdzi poziom kompetencji. Ponadto weryfikatorem mogą być KPI, które mierzą postępy w osiąganiu wcześniej założonych celów biznesowych, a także opinie przygotowane przez liderów czy współpracowników.

Jak zarządzać najlepszymi pracownikami?

Zarządzanie talentami to przede wszystkim dopasowanie ich umiejętności do ról w zespołach i w całej firmie. Efektywne wykorzystanie kompetencji pracowników ma ogromny wpływ na sukces organizacji. Popełnianie błędów w tym zakresie może sprawić, że pracownik szybciej odczuje wypalenie zawodowe czy nie będzie odczuwał satysfakcji z wykonywanych zadań. Ponadprzeciętni pracownicy potrzebują wyzwań, aby nieustannie pobudzać się do działania. To kluczowy element ich rozwoju, który da tak ważną satysfakcję. Z miejsc pracy, w których pracownicy są zajęci powtarzalnymi czynnościami, gdzie nie ma miejsca na kreatywność i inicjatywę, talenty odchodzą znacznie częściej.

Zarządzanie dotyczy nie tylko samych procesów czy kultury organizacyjnej, ale również liderów i menedżerów. Ich współpraca z talentami również będzie miała ogromny wpływ na ich zatrzymanie w firmie. Nowoczesny lider wykazuje się już nie tylko wiedzą i kompetencjami branżowymi, ale także jest empatyczny i dba o rozwój wszystkich pracowników. Ponadto unika mikrozarządzania, które wśród talentów o wysokiej samodzielności i poczuciu odpowiedzialności może być szczególnie źle postrzegane, gdyż odbiera im sprawczość.

Talent nie może być jednak postrzegany jako osoba wolna od np. otrzymania feedbacku czy wsparcia przełożonych. Nie może to być również osoba, która będzie działać niezgodnie z wizją czy strategię organizacji. W takich sytuacjach rolą menedżera będzie naprowadzenie pracownika na właściwe tory.

Ambasadorzy zmian

Talenty w organizacji mogą również być motorem napędowym zmian. Jeśli firma jest w trakcie transformacji kulturowej lub innego rodzaju przekształcenia, to warto pozyskać tzw. ambasadorów zmiany. Oczywiście nie zawsze będą to akurat osoby zidentyfikowane jako talenty, ale w dużej mierze grupa ta będzie należeć do interesariuszy podjętych zmian. Ważne, aby w takich momentach brać pod uwagę ich zdań, o ile jest to tylko wskazane i możliwe. Zarządzanie talentami jest więc prostsze, gdy kultura organizacyjna firmy wspiera rozwój swoich pracowników i potrafi docenić tych, którzy szczycą się najlepszymi wynikami.