Skip to main content
Zmiana
Digital & Technology

Demokratyzacja procesu uczenia się w organizacji

Technologia cyfrowa, a rozwój
Share this article:

Czym jest edukacja w organizacji?

Obecnie 48% ludzi na świecie posiada smartfony z internetem. Dostęp do wiedzy stał się bezprecedensowo łatwiejszy niż kilkadziesiąt lat temu. Niezmienna natomiast pozostała ludzka zdolność do uczenia się i stosowania tej wiedzy w praktyce. Dzisiaj organizacje mają możliwość wkroczenia w tę lukę, w zakresie wiedzy, poprzez ponowne wyobrażenie sobie swojej roli, jako facylitatorów i zwolenników uczenia się pracowników. 

W tym artykule pokażemy, że zaadaptowanie technologii cyfrowej i powszechny dostęp do edukacji prowadzi do prawdziwych zmian w organizacji. W czasach ogromnych wyzwań, gdzie wspólne działanie w niezbędnym tempie i na dużą skalę wpływa na wyniki, wskażemy, że technologia cyfrowa i  upowszechnienie możliwości edukacyjnych działa na korzyść ludzi i ich organizacji.

Uczenie się ma kluczowe znaczenie dla procesu zmiany. 

Dlaczego nauka jest tak ważna? Wykonywanie pracy inaczej lub wykonywanie innej pracy wiąże się ze stosowaniem w praktyce nowej wiedzy, rozwiązań i zachowań. Często niestety już na etapie uczenia się  organizacje spotykają się z niepowodzeniami. W Impact kwitujemy to jednym zdaniem: „Bez uczenia się nie ma zmian”, a zdolność uczenia się jest procesem, który trwa przez całe życie. Niestety większość ludzi ogranicza się do nauki w szkole, mniejszość kończy uniwersytet i na tym kończy się proces.

Ponadto niepowodzenia dot. rozwoju wynikają z ekonomii. Uczenie się często zamykamy w tejże dość instrumentalnej perspektywie. Postrzeganie nauki w kategoriach finansowych prowadzi w pułapkę postrzegania  go wyłącznie, jako sposobu na zdobycie umiejętności, referencji lub istotnych wskaźników wydajności w pracy. Takie myślenie działa, jak pętla negatywnego sprzężenia zwrotnego: nie możemy zmienić naszej zdolności do uczenia się, jeśli wierzymy, że uczenie się jest czymś, co robimy tylko wtedy, gdy jesteśmy młodsi, i że jedynym powodem, aby się czegoś nauczyć, jest zdobycie większego wynagrodzenia.

Instytucjonalne, strukturalne i kulturowe ograniczenia, jakie nakładamy na uczenie się, oraz kontekst społeczno-ekonomiczny, w którym się ono odbywa, utrudniają wyzwalanie błyskotliwości ludzi w organizacjach. Organizacje mają szansę na zmianę tego stanu rzeczy. Nauka może stać się drogą rozwoju jednostki przez całe życie. Wystarczy, że organizacje postawią się w roli zwolenników i facylitatorów takiego rozwiązania.

Można to osiągnąć na dwa sposoby.

Pierwszym jest stwierdzenie, że pracodawca dostarcza edukację, a nie szkolenie.

Rozwijaj ludzi, a Twoja organizacja się rozwinie. Etyka edukacyjna w organizacji uwolniłaby zdolność z korzyścią dla jednostki, organizacji i społeczeństwa. Organizacje powinny ponownie przedstawić swoim ludziom uczenie się jako naukę, sztukę, dyscyplinę, praktykę, oraz źródło radości i możliwości. Istnieje związek między uczeniem się a wydajnością. Droga do tego nie prowadzi przez zaostrzenie programu szkoleniowego, ale przez wprowadzenie programu edukacyjnego. 

Nie wystarczy wyszkolić ludzi do wykonywania swojej pracy. Takie myślenie zakłada, że praca jest łatwa do zdefiniowania, niezmienna i zrobotyzowana. Mało jest dzisiaj zawodów, które mogą być zautomatyzowane w 100%. Praca opiera się na ludziach. Wymaga budowania relacji, współpracy i tworzenia sieci. Wzywa do biegłości cyfrowej i zdolności do przyjmowania nowych technologii. Wymaga zwinności i elastyczności w obliczu ciągłych zmian. Jeśli praca, którą wykonuje pracownik, jest statyczna i możliwa do wyszkolenia, oznacza to, że organizacja zawodzi. To, czego potrzebujemy, to rozwój pracowników poprzez korzystanie z możliwości uczenia się. Ludzki potencjał wykracza poza ramy szkolenia. Ludzkie możliwości są większe, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić.

Drugim sposobem na wypełnienie luki w wiedzy jest udostępnienie możliwości edukacyjnych dla wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska, wynagrodzenia lub doświadczenia.

Z pewnością powszechna możliwość uczenia się będzie sprzyjała rozwojowi talentów we wszystkich częściach organizacji. Kilkadziesiąt lat temu przeprowadzenie pracownika przez program szkoleniowy było kosztowne zarówno pod względem czasu, jak i pieniędzy. Technologia cyfrowa daje nowe korzyści w tym zakresie. Dzisiaj edukacja wiąże się z niższymi kosztami, jest nowoczesna, oferuje spersonalizowane możliwości uczenia się. 

Tworzenie nowej kultury uczenia się, powszechny dostęp do możliwości edukacyjnych, dzięki technologii cyfrowej może zmienić sposób działania naszych organizacji. Takie podejście daje możliwość odpowiedzi na kryzysy, które dotykają nas, zarówno jako organizacje, jak i całe globalne społeczeństwo.

Warto zapamiętać, że żadna zmiana nie dojdzie do skutku, jeśli nie będzie poprzedzona nauką. Nauka natomiast nigdy nie będzie powszechna i skuteczna, dopóki nie zmienimy do niej podejścia. Właściwe jest jedno — edukacja to proces, który trwa całe życie i każdy powinien mieć do niej dostęp. To sprawi, że Twoja organizacja wypłynie na dotąd nieznane i szerokie wody rozwoju.

 

Grahame Broadbelt jest ekspertem w dziedzinie komunikacji i badań i rozwoju. Możesz się z nim połączyć tutaj.