Skip to main content
Zmiana

Czym jest Solution Mapping?

Czym jest Solution Mapping?
Share this article:

Maggie Pearce zarządza działem Global Practice (Head of Global Practice) w Impact i odpowiada za rozwój metody Solution Mapping. W poniższym artykule Maggie odpowiada na pytania dotyczące tego zagadnienia.

Czym jest Solution Mapping?

Solution Mapping (co możemy tłumaczyć jako Mapowanie Procesu) to metoda, którą stosujemy w pracy z naszymi klientami i ich kluczowymi interesariuszami – tak w istocie wygląda podejście consultingu Impact. Mapowanie Procesu opiera się na sześciu obszarach. Zanim uda się sformułować finalny cel planowanego rozwiązania, wszystkie te obszary są analizowane.

W jakim obszarze, w twoim odczuciu, Solution Mapping poskutkowało największą zmianą u klientów?

Klienci często są rozdarci pomiędzy priorytetami pochodzącymi od różnych, wewnętrznych interesariuszy, często rywalizujących o realizację ich partykularnych interesów. Często również oczekuje się od nich wyraźnych, biznesowych wyników, jednak sam towarzyszący im kontekst nie jest wystarczająco klarowny. Mapowanie Procesu daje naszym klientom przejrzyste rozwiązanie - ich interesariusze mogą albo partycypować w tworzeniu rozwiązania, albo, o ile partycypacja nie jest możliwa, zatwierdzić ten proces. To wspólne zrozumienie celu współpracy, podobnie jak jego uzasadnień i założeń, które za nim stoją sprawiają, że wszystkie podmioty „są na tej samej stronie” od samego początku. Dodatkowo Mapowanie Procesu pozwala na płynną i bardziej efektywną konstrukcję i ewaluację przeprowadzonego programu.

Jakie są kluczowe elementy Solution Mapping?

Business Context: Jakie są potrzeby biznesowe? Na czym ma polegać pożądana zmiana?

Development Focus: Na jakim obszarze należy się skupić projektując działania rozwojowe?

Learning Objectives: Jakie cele nauczania wynikają z kontekstu biznesowego i skupienia rozwoju? Czy cele te są jasne, mierzalne i w pełni zgodne z kontekstem i skupieniem?

Learning Architecture: Które aktywności procesu uczenia się powinny być włączone do zastosowanego rozwiązania? Czy pozwolą osiągnąć wszystkie cele nauczania?

Development Outcomes
Jakich zmian w zachowaniu, postawach, wiedzy oczekujemy?

Business Results
Jakie rezultaty biznesowe możemy przyjąć, by móc zmierzyć, czy zaszła pożądana zmiana?

 

Czy zagadnienia te należy poruszać w określonej kolejności?

Nie ma potrzeby podążania za ustaloną kolejnością – najważniejsze, by podczas procesu poruszone zostały wszystkie aspekty. Dzięki temu możemy sformułować zwięzłe podsumowanie określające cel interwencji.

Równie ważne jest sprawdzenie i poddanie w wątpliwość każdego założenia, które łączy poszczególne obszary. Na przykład, jeśli mowa o Development Focus powinniśmy zadać pytania takie jak: „Czy dana potrzeba rozwojowa ma przełożenie na potrzeby biznesowe i je wspiera? Których aspektów z potrzeb biznesowych nie bierze pod uwage? Czy stanowi to problem?”

Podczas współpracy z jednym z klientów, gdy badano połączenia pomiędzy Business Context i Develoment Focus okazało się, że nacisk programu rozwojowego nie powinien być położony na rozwoju umiejętności przywódczych grupy menedżerów średniego szczebla, którym „brakowało inicjatywy”, jak z początku zakładano. Zamiast tego należało skupić się na rozwoju umiejętności coachingu i stawiania wyzwań u dużo mniejszej grupy menedżerów wysokiego szczebla mających problemy z efektywnym delegowaniem zadań. 

Gdyby nie Solution Mapping, moglibyśmy zacząć pracę skupioną na menedżerach średniego szczebla, ale nie udałoby nam się osiągnąć istotnej biznesowej zmiany w organizacji. Wynikałoby to z pozostawienia luki kompetencyjnej w umiejętnościach menedżerów wysokiego szczebla, której z początku nie brano pod uwagę planując proces szkoleniowy.

Ile czasu zajmuje wykonanie Solution Mapping?

Zazwyczaj poświęcam na ten proces pół dnia. Metoda ta pozwala zaoszczędzić więcej czasu w dłuższej perspektywie, a to dzięki dodatkowej klaryfikacji, którą mapowanie wprowadza do projektowania i ewaluacji procesu. Czas spędzony na budowaniu zaangażowania i wsparcia kluczowych interesariuszy na samym początku zmniejsza również ryzyko podważenia całej inicjatywy w późniejszych etapach realizacji projektu.

Jaki jest twój ulubiony aspekt Solution Mapping?

Mój ulubiony aspekt to fragment dotyczący wspólnego celu (Agreed Purpose) - to ten moment, w którym wszyscy pracują nad wspólnym zadeklarowaniem celu programu. Jest to najprawdopodobniej najtrudniejsza część całego procesu, ale jednocześnie stwarza wspaniałą szansę szybkiego odkrycia potencjalnych różnic w jego rozumieniu, dzięki czemu można je przedyskutować i znaleźć najlepsze rozwiązanie. To także przydatna metoda sprawdzenia, czy wszystkie aspekty Mapy Procesu Rozwojowego zostały wzięte pod uwagę.

Częścią wyzwania związanego z zadeklarowaniem celu jest fakt, że musi być ona zwięzła. Ograniczamy jej długość do kilku linijek, dzięki czemu cel jest tak konkretny, jak to tylko możliwe i nie poddaje się interpretacji. Klienci mówią mi, że to daje im pewność w zarządzaniu ostatecznymi oczekiwaniami liderów wysokiego szczebla i skutecznie przeciwdziała „rozmyciu” zakresu interwencji.

Kogo należy zaangażować by osiągnąć najlepsze rezultaty?

U każdego klienta sprawa ta wygląda inaczej, jednak sugerujemy, by klienci zapraszali tych interesariuszy, których wiedza i zaangażowanie mogą mieć największy wpływ na sukces współpracy. To wiąże się z ich (tzn. interesariuszy) znajomością grupy docelowej i jej potrzeb lub z zapewnieniem ich poparcia dla inicjatywy. Odkryłam, że tam, gdzie zaangażowanie kluczowych interesariuszy w tworzenie Solution Mapping nie jest możliwe, liderzy, zwłaszcza wysokiego szczebla, doceniają możliwość samego wglądu i edycji pierwszej jej wersji, co również angażuje ich w tworzenie rozwiązania, tyle że w inny sposób. 

W jaki sposób Solution Mapping pomaga przy ewaluacji?

Jeśli wiesz, co próbujesz osiągnąć, to w miarę łatwo można określić, czy udało ci się to zrealizować, czy nie. Jednak wyzwanie związane z ewaluacją polega na tym, że nie zawsze cel i przedmiot współpracy są jasne. Nie zawsze też bezpośrednio łączą się z mierzalnymi wynikami biznesowymi czy zmianami w działaniu i nastawieniu. W dodatku ewaluacja często postrzegana jest jako końcowy etap całej inicjatywy. Wykorzystując Solution Maping możemy te elementy zdefiniować na samym początku współpracy. Później w partnerstwie z naszymi klientami często rewidujemy założenia i sam postęp procesu zgodnie z zasadą, że ewaluacja jest stałym elementem naszej metody.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Solution Mappind skontaktuj się z Maggie.